Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Kotimaisten talletuspankkien tuloslaskelma 1.1.- 31.3.2010

Kotimaisten pankkien 1) tuloslaskelma 1.1.-31.3.2009 1.1.-31.3.2010 2) Muutos-%
Korkotuotot 2 547 898,3 1 336 142,7 -47,6
Leasingtoiminnan nettotuotot 7 728,5 6 740,9 -12,8
Korkokulut 1 707 507,0 600 753,0 -64,8
RAHOITUSKATE 848 119,8 742 130,6 -12,5
Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 141 412,0 161 876,2 14,5
Palkkiotuotot 324 869,1 370 357,4 14,0
Palkkiokulut 95 588,8 117 144,9 22,6
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 385 128,9 305 365,7 -20,7
Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot -3 347,7 19 544,2 *)
Suojauslaskennan nettotulos 269,5 -57 446,1 *)
Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 7 103,4 7 215,8 1,6
Liiketoiminnan muut tuotot 49 284,0 58 672,1 19,1
Hallintokulut 585 510,5 565 941,5 -3,3
Poistot ja arvonalent.aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 30 600,7 31 433,0 2,7
Liiketoiminnan muut kulut 109 919,5 105 975,4 -3,6
Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 171 196,2 127 316,9 -25,6
Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot .. .. ..
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 760 023,3 659 904,2 -13,2
Tilinpäätössiirrot -1 183,2 -6 457,1 (445,7)
Tuloverot 162 931,7 127 812,3 -21,6
Varsinaisen toiminnan voitto (tappio) verojen jälkeen 595 908,4 525 634,8 -11,8
Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut .. .. ..
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 595 908,4 525 634,8 -11,8
1) Kotimaiset pankit ml. niiden ulkomailla toimivat sivukonttorit; pl. Suomessa toimivat ulkomaisten pankkien sivukonttorit
2) *)muutos positiivisen ja negatiivisen luvun väillä, (445,7) negatiivinen erä kasvaa

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset

Lisätietoja: Marja Keltanen (09) 1734 3328, Saara Roine (09) 1734 3325, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 16.06.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 1. vuosineljännes 2010, Kotimaisten talletuspankkien tuloslaskelma 1.1.- 31.3.2010 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2010/01/llai_2010_01_2010-06-16_tau_001_fi.html