Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Kotimaisten talletuspankkien tase 31.3.2010

Kotimaisten pankkien 1) tase 31.3.2009 31.3.2010 Muutos-%
VASTAAVAA .. .. ..
Käteiset varat 5 054 865,9 5 709 146,6 12,9
Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset 9 831 618,9 14 804 465,3 50,6
Saamiset luottolaitoksilta 70 575 674,4 71 288 686,2 1,0
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöltä 144 559 064,0 144 249 513,6 -0,2
Leasingkohteet 719 322,1 798 261,1 11,0
Saamistodistukset 7 844 825,4 9 065 047,7 15,6
Osakkeet ja osuudet 2 951 580,6 3 728 525,7 26,3
Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 35 742,8 30 922,7 -13,5
Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 1 872 946,6 1 863 132,6 -0,5
Johdannaissopimukset 93 904 458,4 94 360 503,6 0,5
Aineettomat hyödykkeet 126 268,9 148 563,8 17,7
Aineelliset hyödykkeet 1 284 951,9 1 250 744,1 -2,7
Osakeanti-/sijoitusosuusanti-/kantarahastoantisaamiset .. .. ..
Muut varat 8 134 968,8 6 586 121,2 -19,0
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 2 020 046,5 1 366 191,1 -32,4
Laskennalliset verosaamiset 113 806,1 75 538,5 -33,6
VASTAAVAA YHTEENSÄ 349 030 141,3 355 325 363,8 1,8
VASTATTAVAA .. .. ..
VIERAS PÄÄOMA 328 416 714,9 333 173 717,1 1,4
Velat luottolaitoksille 55 467 424,1 57 688 392,5 4,0
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 114 206 623,6 116 496 143,3 2,0
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 51 794 232,0 52 030 456,5 0,5
Johdannaissopimukset.ja muut kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat 94 715 968,3 93 453 872,1 -1,3
Muut velat 6 642 946,5 8 675 152,6 30,6
Siirtovelat ja saadut ennakot 2 401 920,5 1 788 106,2 -25,6
Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 3 174 553,6 2 980 026,2 -6,1
Laskennalliset verovelat 13 046,3 61 567,7 371,9
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 2 080 595,8 2 232 269,2 7,3
OMA PÄÄOMA 18 532 830,6 19 919 377,5 7,5
Osakepääoma/Osuuspääoma/Peruspääoma 4 063 238,4 4 150 872,5 2,2
Sijoitusosuuspääoma/Kantarahasto/Lisäpääoma 20 750,0 18 300,0 -11,8
Ylikurssirahasto 1 263 043,2 1 263 043,2 0,0
Arvonkorotusrahasto 3 846,2 3 802,3 -1,1
Muut sidotut rahastot 4 030 013,4 4 375 884,7 8,6
Vapaat rahastot 1 438 643,1 1 905 793,1 32,5
Edellisten tilikausien voitto tai tappio 7 117 387,9 7 673 665,9 7,8
Tilikauden voitto tai tappio 595 908,4 528 015,8 -11,4
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 349 030 141,3 355 325 363,8 1,8
Taseen ulkopuoliset sitoumukset 48 125 169,2 52 385 065,7 8,9
Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 22 619 434,8 22 643 374,5 0,1
Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 25 505 734,4 29 741 691,2 16,6
1) Kotimaiset pankit ml. niiden ulkomailla toimivat sivukonttorit; pl. Suomessa toimivat ulkomaisten pankkien sivukonttorit

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset

Lisätietoja: Marja Keltanen (09) 1734 3328, Saara Roine (09) 1734 3325, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 16.06.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 1. vuosineljännes 2010, Kotimaisten talletuspankkien tase 31.3.2010 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2010/01/llai_2010_01_2010-06-16_tau_002_fi.html