Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Tietoja osuuspankeista, tuloslaskelmat 1000 euroa

Tuloslaskelmaerä OPKn jäsenosuuspankit Paikallisosuuspankit
1.1.-31.3.2009 1.1.-31.3.2010 1.1.-31.3.2009 1.1.-31.3.2010
Korkotuotot 369 605,9 201 079,2 39 187,3 28 070,8
Leasingtoiminnan nettotuotot .. .. .. ..
Korkokulut 176 444,1 67 595,1 15 891,3 7 245,5
RAHOITUSKATE 193 161,8 133 484,1 23 296,0 20 825,3
Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 55 149,9 89 204,1 422,9 786,6
Palkkiotuotot 63 800,4 70 525,7 5 197,3 5 582,6
Palkkiokulut 7 927,4 7 599,5 781,6 883,6
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot -2 814,9 6 301,3 3 337,4 1 431,9
Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot -55,6 1 686,9 93,2 3 487,8
Suojauslaskennan nettotulos -3,8 .. 96,1 125,4
Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 5 651,9 6 270,9 548,6 243,9
Liiketoiminnan muut tuotot 5 408,8 5 191,9 274,9 387,3
Hallintokulut 142 346,9 134 374,9 15 358,4 16 812,9
Poistot ja arvonalent.aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 7 431,3 7 358,0 608,4 755,1
Liiketoiminnan muut kulut 29 767,5 30 149,8 3 265,4 2 553,3
Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 3 628,5 584,4 160,5 -141,6
Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot .. .. .. ..
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 129 196,9 132 598,3 13 092,1 12 007,5
Tilinpäätössiirrot 213,3 -110,8 -269,7 -1 473,7
Tuloverot 19 532,0 11 387,9 3 277,8 2 667,8
Varsinaisen toiminnan voitto (tappio) verojen jälkeen 109 878,2 121 099,6 9 544,6 7 866,0
Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut .. .. .. ..
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 109 878,2 121 099,6 9 544,6 7 866,0

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset

Lisätietoja: Marja Keltanen (09) 1734 3328, Saara Roine (09) 1734 3325, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 16.06.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 1. vuosineljännes 2010, Tietoja osuuspankeista, tuloslaskelmat 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2010/01/llai_2010_01_2010-06-16_tau_003_fi.html