Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Tietoja osuuspankeista, taseet 1000 euroa

Tase-erä OPKn jäsenosuuspankit Paikallisosuuspankit
31.3.2010 Muutos-% ed. v. 31.3.2010 Muutos-% ed. v.
VASTAAVAA .. .. .. ..
Käteiset varat 111 806,9 -3,2 17 727,9 -3,4
Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset 8 894,4 -40,9 43 545,8 -21,6
Saamiset luottolaitoksilta 2 548 194,9 10,5 411 283,1 -11,9
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöltä 33 016 884,2 2,5 3 250 232,7 8,5
Leasingkohteet .. .. .. ..
Saamistodistukset 663 009,8 -4,9 115 667,7 -8,0
Osakkeet ja osuudet 1 842 430,2 18,4 151 230,0 54,7
Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 1 703,6 -74,7 77,5 181,8
Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 8 488,7 3,7 6 467,4 -0,5
Johdannaissopimukset 19 159,1 -78,2 28 694,1 23,0
Aineettomat hyödykkeet 661,5 50,9 934,7 26,4
Aineelliset hyödykkeet 796 814,7 -2,0 84 453,4 7,0
Osakeanti-/sijoitusosuusanti-/kantarahastoantisaamiset .. .. .. ..
Muut varat 115 752,3 28,6 3 708,2 -38,8
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 128 720,1 -32,6 22 878,9 -26,8
Laskennalliset verosaamiset 5 975,2 -82,6 .. ..
VASTAAVAA YHTEENSÄ 39 268 495,6 3,0 4 136 901,4 5,9
VASTATTAVAA .. .. .. ..
VIERAS PÄÄOMA 34 363 951,9 2,1 3 543 578,1 5,1
Velat luottolaitoksille 3 288 292,2 42,7 4 330,8 -71,5
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 30 330 076,8 0,2 3 422 592,2 5,0
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 80 687,9 -58,7 16 908,4 97,2
Johdannaissopimukset.ja muut kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat 11 289,3 -88,1 161,2 ..
Muut velat 72 474,4 -14,5 57 462,9 40,7
Siirtovelat ja saadut ennakot 307 470,5 -30,3 24 161,3 -34,0
Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 242 079,2 -13,4 11 834,4 40,1
Laskennalliset verovelat 31 581,6 896,9 6 126,9 105,9
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 1 092 055,0 4,5 121 044,0 4,6
OMA PÄÄOMA 3 812 488,7 11,6 472 279,3 12,9
Osakepääoma/Osuuspääoma/Peruspääoma 772 615,5 8,1 103 223,5 11,3
Sijoitusosuuspääoma/Kantarahasto/Lisäpääoma .. .. .. ..
Ylikurssirahasto .. .. .. ..
Arvonkorotusrahasto 2 875,1 -1,5 927,2 0,0
Muut sidotut rahastot 661 148,9 34,5 81 042,7 40,0
Vapaat rahastot 1 073 821,8 6,9 108 677,5 6,7
Edellisten tilikausien voitto tai tappio 1 180 927,8 8,2 170 542,4 9,7
Tilikauden voitto tai tappio 121 099,6 10,2 7 866,0 -17,6
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 39 268 495,6 3,0 4 136 901,4 5,9
Taseen ulkopuoliset sitoumukset 3 090 456,2 20,0 168 377,8 17,7
Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 398 879,4 10,9 43 036,6 61,2
Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 2 691 576,8 21,4 125 341,2 7,8

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset

Lisätietoja: Marja Keltanen (09) 1734 3328, Saara Roine (09) 1734 3325, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 16.06.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 1. vuosineljännes 2010, Tietoja osuuspankeista, taseet 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2010/01/llai_2010_01_2010-06-16_tau_004_fi.html