Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Kotimaisten talletuspankkien tuloslaskelma 1.1.- 30.6.2010

Kotimaiset pankit 1) 1.1.-30.6.2009 1.1.-30.6.2010 Muutos-%
Korkotuotot 4 419 291,3 2 606 481,7 -41,0
Leasingtoiminnan nettotuotot 14 728,6 13 037,3 -11,5
Korkokulut 2 744 340,8 1 259 549,1 -54,1
RAHOITUSKATE 1 689 679,1 1 359 969,9 -19,5
Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 157 139,6 179 963,2 14,5
Palkkiotuotot 678 483,9 746 315,2 10,0
Palkkiokulut 269 134,1 248 240,1 -7,8
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 686 145,6 503 989,2 -26,5
Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 3 596,4 33 299,0 825,9
Suojauslaskennan nettotulos 2 228,1 9 545,0 328,4
Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 12 627,9 17 566,9 39,1
Liiketoiminnan muut tuotot 93 298,3 100 299,6 7,5
Hallintokulut 1 170 129,1 1 150 533,4 -1,7
Poistot ja arvonalent.aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 62 420,4 61 945,7 -0,8
Liiketoiminnan muut kulut 215 034,8 206 558,5 -3,9
Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 377 470,4 246 256,3 -34,8
Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot 10 019,1 -0,1 *) 2)
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 1 218 991,0 1 037 414,1 -14,9
Tilinpäätössiirrot -1 436,0 -10 721,3 (646,6) 3)
Tuloverot 274 972,2 224 399,1 -18,4
Varsinaisen toiminnan voitto (tappio) verojen jälkeen 942 582,8 802 293,7 -14,9
Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut .. 13 900,0 (Z) 4)
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 942 582,8 816 193,7 -13,4
1) Kotimaiset pankit ml. niiden ulkomailla toimivat sivukonttorit; pl. Suomessa toimivat ulkomaisten pankkien sivukonttorit.
2) Muutos positiivisen ja negatiivisen luvun välillä.
3) Negatiivinen erä kasvaa.
4) Nimikkeellä ei tietoa vertailuajankohtana.

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marja Keltanen (09) 1734 3328, Paula Paavilainen (09) 1734 3539, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 30.9.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 2. vuosineljännes 2010, Liitetaulukko 1. Kotimaisten talletuspankkien tuloslaskelma 1.1.- 30.6.2010 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/llai/2010/02/llai_2010_02_2010-09-30_tau_001_fi.html