Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 3. Tietoja osuuspankeista, tuloslaskelmat 1000 euroa

  OPKn jäsenosuuspankit Paikallisosuuspankit
1.1.-30.6.2009 1.1.-30.6.2010 1.1.-30.6.2009 1.1.-30.6.2010
Korkotuotot 674 363,5 400 375,0 73 123,1 56 595,2
Leasingtoiminnan nettotuotot .. .. .. ..
Korkokulut 302 025,3 134 929,5 27 570,9 14 422,2
RAHOITUSKATE 372 338,2 265 445,5 45 552,2 42 173,0
Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 57 012,0 91 703,6 1 205,7 1 926,2
Palkkiotuotot 113 530,8 130 070,9 11 139,8 12 726,5
Palkkiokulut 18 168,2 17 475,7 1 651,1 1 800,8
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 5 872,8 4 720,3 3 318,4 -2 171,4
Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 219,0 3 741,2 396,3 7 046,0
Suojauslaskennan nettotulos -12,4 .. 85,8 -199,2
Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 9 630,5 13 579,1 1 034,4 548,8
Liiketoiminnan muut tuotot 10 716,4 10 249,7 624,7 1 035,6
Hallintokulut 278 999,7 268 714,9 31 946,0 34 209,5
Poistot ja arvonalent.aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 14 849,2 14 683,8 1 277,2 1 523,9
Liiketoiminnan muut kulut 58 457,8 57 395,5 6 446,7 4 996,7
Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 11 846,7 4 284,7 1 214,8 2 800,0
Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot 80,1 .. .. ..
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 186 905,6 156 955,7 20 821,5 17 754,6
Tilinpäätössiirrot 257,7 -101,7 -2 401,1 -1 869,4
Tuloverot 34 757,9 17 494,3 4 594,6 4 106,8
Varsinaisen toiminnan voitto (tappio) verojen jälkeen 152 405,4 139 359,7 13 825,8 11 778,4
Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut .. .. .. ..
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 152 405,4 139 359,7 13 825,8 11 778,4

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marja Keltanen (09) 1734 3328, Paula Paavilainen (09) 1734 3539, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 30.9.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 2. vuosineljännes 2010, Liitetaulukko 3. Tietoja osuuspankeista, tuloslaskelmat 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/llai/2010/02/llai_2010_02_2010-09-30_tau_003_fi.html