Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 4. Tietoja osuuspankeista, taseet 1000 euroa

  OPKn jäsenosuuspankit Paikallisosuuspankit
30.6.2010 Muutos-% ed. v. 30.6.2010 Muutos-% ed. v.
VASTAAVAA .. .. .. ..
Käteiset varat 122 612,7 -2,2 21 025,3 0,5
Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset 8 868,5 -7,1 43 290,2 -1,7
Saamiset luottolaitoksilta 2 514 091,8 21,6 406 627,1 -9,2
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöltä 33 690 244,3 2,6 3 306 875,1 7,4
Leasingkohteet .. .. .. ..
Saamistodistukset 659 172,5 -11,4 111 609,5 -13,4
Osakkeet ja osuudet 1 839 496,8 10,5 147 074,8 35,9
Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 1 625,1 -75,9 77,5 0,0
Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 8 483,7 3,4 6 467,4 -0,5
Johdannaissopimukset 20 267,4 -20,1 29 003,7 32,4
Aineettomat hyödykkeet 633,5 11,3 857,3 -4,0
Aineelliset hyödykkeet 794 631,1 -2,1 84 242,4 5,8
Osakeanti-/sijoitusosuusanti-/kantarahastoantisaamiset .. .. .. ..
Muut varat 33 280,6 -15,3 3 069,9 94,5
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 105 008,3 -19,8 20 706,0 -17,9
Laskennalliset verosaamiset 6 319,3 -70,3 .. ..
VASTAAVAA YHTEENSÄ 39 804 735,6 3,4 4 180 926,2 5,5
VASTATTAVAA .. .. .. ..
VIERAS PÄÄOMA 34 869 586,7 2,8 3 588 987,0 5,0
Velat luottolaitoksille 3 334 935,6 36,6 7 014,5 -56,7
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 30 797 521,4 1,0 3 494 939,0 5,9
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 62 603,2 -62,5 20 991,7 180,5
Johdannaissopimukset.ja muut kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat 13 017,4 -10,9 69,8 ..
Muut velat 69 519,6 -15,9 19 753,6 -55,5
Siirtovelat ja saadut ennakot 318 203,0 -27,6 27 670,4 -24,8
Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 242 374,3 -10,9 13 765,9 67,6
Laskennalliset verovelat 31 412,2 294,9 4 782,1 33,3
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 1 092 024,4 4,5 121 439,1 3,0
OMA PÄÄOMA 3 843 124,5 9,0 470 500,1 9,9
Osakepääoma/Osuuspääoma/Peruspääoma 793 896,2 6,9 105 883,5 10,8
Sijoitusosuuspääoma/Kantarahasto/Lisäpääoma .. .. .. ..
Ylikurssirahasto .. .. .. ..
Arvonkorotusrahasto 2 626,5 -99,5 927,2 0,0
Muut sidotut rahastot 664 256,6 -37,0 76 282,7 16,0
Vapaat rahastot 1 096 586,7 7,3 116 187,2 7,6
Edellisten tilikausien voitto tai tappio 1 146 398,8 652,2 159 441,1 10,5
Tilikauden voitto tai tappio 139 359,7 -99,6 11 778,4 -14,8
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 39 804 735,6 3,4 4 180 926,2 5,5
Taseen ulkopuoliset sitoumukset 3 391 602,2 17,4 186 962,4 12,7
Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 412 643,2 9,8 44 624,0 21,7
Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 2 978 959,0 18,6 142 338,4 10,1

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marja Keltanen (09) 1734 3328, Paula Paavilainen (09) 1734 3539, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 30.9.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 2. vuosineljännes 2010, Liitetaulukko 4. Tietoja osuuspankeista, taseet 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/llai/2010/02/llai_2010_02_2010-09-30_tau_004_fi.html