Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Kotimaisten talletuspankkien tuloslaskelma 1.1.- 30.9.2010

Kotimaiset pankit 1) 1.1.-30.9.2009 1.1.-30.9.2010 Muutos-%
Korkotuotot 5 956 767,9 3 995 217,4 -32,9
Leasingtoiminnan nettotuotot 21 398,7 19 332,8 -9,7
Korkokulut 3 430 882,5 1 954 772,3 -43,0
RAHOITUSKATE 2 547 284,1 2 059 777,9 -19,1
Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 158 433,6 186 819,4 -17,9
Palkkiotuotot 1 020 352,6 1 096 328,6 7,4
Palkkiokulut 400 604,0 365 212,0 -8,8
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 889 624,8 742 533,1 -16,5
Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 11 233,6 45 245,2 302,8
Suojauslaskennan nettotulos -24 525,6 -4 640,5 (-81,1)
Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 18 626,4 23 287,6 25,0
Liiketoiminnan muut tuotot 132 367,7 153 788,0 16,2
Hallintokulut 1 711 837,5 1 707 149,6 -0,3
Poistot ja arvonalent.aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 91 496,3 92 184,0 0,8
Liiketoiminnan muut kulut 298 582,2 301 659,3 1,0
Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 610 517,1 360 100,5 -41,0
Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot 79,9 -1 731,0 *) 2)
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 1 640 280,2 1 478 564,9 -9,9
Tilinpäätössiirrot -8 518,7 -19 302,0 (126.6) 3)
Tuloverot 384 371,5 336 831,8 -12,4
Varsinaisen toiminnan voitto (tappio) verojen jälkeen 1 247 390,0 1 122 431,1 -10,0
Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut 423,4 13 900,0 (X) 4)
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 1 247 813,4 1 136 331,1 -8,9
1) Kotimaiset pankit ml. niiden ulkomailla toimivat sivukonttorit; pl. Suomessa toimivat ulkomaisten pankkien sivukonttorit.
2) Muutos positiivisen ja negatiivisen luvun välillä.
3) Negatiivinen erä kasvaa.
4) Suurempi kuin 999,9 %.

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marja Keltanen (09) 1734 3328, Paula Paavilainen (09) 1734 3539, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 8.12.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 3. vuosineljännes 2010, Liitetaulukko 1. Kotimaisten talletuspankkien tuloslaskelma 1.1.- 30.9.2010 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/llai/2010/03/llai_2010_03_2010-12-08_tau_001_fi.html