Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 3. Tietoja osuuspankeista, tuloslaskelmat 1000 euroa

  OPKn jäsenosuuspankit Paikallisosuuspankit
1.1.-30.9.2009 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 1.1.-30.9.2010
Korkotuotot 927 254,9 606 386,7 104 793,9 85 706,9
Leasingtoiminnan nettotuotot .. .. .. ..
Korkokulut 394 874,0 206 179,0 37 050,7 21 975,0
RAHOITUSKATE 532 380,9 400 207,7 67 743,2 63 731,9
Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 57 427,7 91 753,5 1 225,1 1 964,1
Palkkiotuotot 167 547,2 187 013,8 16 936,6 19 065,7
Palkkiokulut 28 710,6 26 348,1 2 541,7 2 728,5
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 14 873,3 10 006,9 4 353,9 -2 071,6
Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 1 148,0 4 706,7 1 142,0 8 937,2
Suojauslaskennan nettotulos .. .. 118,0 -173,2
Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 14 947,4 18 514,4 1 129,7 836,1
Liiketoiminnan muut tuotot 16 558,5 14 323,6 898,7 1 527,0
Hallintokulut 399 286,3 386 039,2 46 274,7 50 394,5
Poistot ja arvonalent.aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 22 229,2 21 968,2 1 979,7 2 309,9
Liiketoiminnan muut kulut 83 664,2 84 459,8 9 568,3 7 439,0
Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 18 058,4 4 749,1 951,0 3 205,9
Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot 80,1 .. .. ..
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 252 854,2 202 962,2 32 231,8 27 739,4
Tilinpäätössiirrot 284,4 -142,9 -4 726,0 -3 768,0
Tuloverot 51 373,6 29 516,1 6 983,1 6 139,2
Varsinaisen toiminnan voitto (tappio) verojen jälkeen 201 765,0 173 303,2 20 522,7 17 832,2
Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut .. .. .. ..
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 201 765,0 173 303,2 20 522,7 17 832,2

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marja Keltanen (09) 1734 3328, Paula Paavilainen (09) 1734 3539, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 8.12.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 3. vuosineljännes 2010, Liitetaulukko 3. Tietoja osuuspankeista, tuloslaskelmat 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/llai/2010/03/llai_2010_03_2010-12-08_tau_003_fi.html