Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 4. Tietoja osuuspankeista, taseet 1000 euroa

  OPKn jäsenosuuspankit Paikallisosuuspankit
30.9.2010 Muutos-% ed. v. 30.9.2010 Muutos-% ed. v.
VASTAAVAA .. .. .. ..
Käteiset varat 109 638,2 -4,2 18 184,2 -6,6
Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset 7 826,3 -16,2 36 587,1 -17,9
Saamiset luottolaitoksilta 2 371 005,2 44,7 419 546,4 2,8
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöltä 34 446 290,4 2,8 3 354 218,5 6,0
Leasingkohteet .. .. .. ..
Saamistodistukset 659 621,4 -9,9 108 342,8 -17,9
Osakkeet ja osuudet 1 880 374,0 5,5 169 031,4 34,2
Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 1 629,5 -4,3 77,5 0,0
Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 7 890,9 -7,2 6 467,4 -0,5
Johdannaissopimukset 20 166,4 -18,3 25 146,4 3,3
Aineettomat hyödykkeet 609,5 -17,8 785,8 -6,4
Aineelliset hyödykkeet 786 780,0 -2,9 85 551,4 4,4
Osakeanti-/sijoitusosuusanti-/kantarahastoantisaamiset .. .. .. ..
Muut varat 36 188,4 -19,2 2 433,2 -23,1
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 135 768,1 -8,9 25 468,4 -11,7
Laskennalliset verosaamiset 4 981,6 -34,3 .. ..
VASTAAVAA YHTEENSÄ 40 468 769,9 4,2 4 251 840,5 5,2
VASTATTAVAA .. .. .. ..
VIERAS PÄÄOMA 35 512 841,0 4,0 3 652 228,8 5,1
Velat luottolaitoksille 3 553 473,4 20,8 8 065,1 -41,7
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 31 186 855,4 3,1 3 550 667,6 5,8
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 84 387,7 -44,6 17 247,5 48,1
Johdannaissopimukset.ja muut kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat 9 409,1 1,1 30,8 ..
Muut velat 63 601,8 -10,2 24 253,6 -42,4
Siirtovelat ja saadut ennakot 353 876,9 -18,7 31 780,9 -15,1
Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 224 309,5 -13,1 14 370,8 119,4
Laskennalliset verovelat 36 927,2 54,9 5 812,5 3,6
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 1 092 046,8 4,5 123 337,8 2,6
OMA PÄÄOMA 3 863 882,1 5,9 476 273,9 6,7
Osakepääoma/Osuuspääoma/Peruspääoma 762 702,7 4,2 105 079,8 9,7
Sijoitusosuuspääoma/Kantarahasto/Lisäpääoma .. .. .. ..
Ylikurssirahasto .. .. .. ..
Arvonkorotusrahasto 2 846,8 -99,6 927,2 0,0
Muut sidotut rahastot 682 557,1 -35,3 80 219,6 4,4
Vapaat rahastot 1 096 545,4 7,3 116 187,2 6,9
Edellisten tilikausien voitto tai tappio 1 145 926,9 468,0 156 027,9 8,7
Tilikauden voitto tai tappio 173 303,2 -99,6 17 832,2 -13,1
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 40 468 769,9 4,2 4 251 840,5 5,2
Taseen ulkopuoliset sitoumukset 3 374 507,9 14,2 254 725,8 39,7
Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 407 596,3 1,7 106 229,9 182,9
Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 2 966 911,6 16,1 148 495,9 2,5

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marja Keltanen (09) 1734 3328, Paula Paavilainen (09) 1734 3539, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 8.12.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 3. vuosineljännes 2010, Liitetaulukko 4. Tietoja osuuspankeista, taseet 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/llai/2010/03/llai_2010_03_2010-12-08_tau_004_fi.html