Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Kotimaisten talletuspankkien tuloslaskelma 1.1.- 31.12.2010, 1000 euroa

Kotimaiset pankit 1) 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2010 Muutos-%
Korkotuotot 7 321 155,8 5 451 096,5 -25,5
Leasingtoiminnan nettotuotot 26 573,5 25 920,3 -2,5
Korkokulut 3 983 416,1 2 797 107,9 -29,8
RAHOITUSKATE 3 364 313,2 2 679 908,9 -20,3
Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 222 132,2 358 426,9 61,4
Palkkiotuotot 1 385 080,1 1 479 553,0 6,8
Palkkiokulut 535 970,8 500 787,9 -6,6
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 1 058 607,4 1 029 416,6 -2,8
Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 5 298,8 56 856,9 973,0
Suojauslaskennan nettotulos -29 818,8 -7 542,0 (-74,7) 2)
Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 20 997,9 26 715,0 27,2
Liiketoiminnan muut tuotot 179 908,7 199 755,6 11,0
Hallintokulut 2 317 818,8 2 332 023,7 0,6
Poistot ja arvonalent.aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 124 518,5 124 826,5 0,2
Liiketoiminnan muut kulut 405 786,3 414 349,7 2,1
Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 765 521,2 426 565,9 -44,3
Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot 109,9 -1 712,2 *) 4)
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 2 056 794,1 2 026 249,4 -1,5
Tilinpäätössiirrot -142 224,6 -216 873,3 (52,5) 3)
Tuloverot 468 292,5 376 868,1 -19,5
Varsinaisen toiminnan voitto (tappio) verojen jälkeen 1 446 277,0 1 432 508,0 -1,0
Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut -5 661,9 13 900,0 *)
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 1 440 615,1 1 446 408,0 0,4
1) Kotimaiset pankit ml. ulkomailla toimivat sivukonttorit; pl. Suomessa toimivat ulkomaisten pankkien sivukonttorit.
2) Negatiivinen erä pienenee.
3) Negatiivinen erä kasvaa.
4) Muutos positiivisen ja negatiivisen luvun välillä.

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset

Lisätietoja: Marja Keltanen (09) 1734 3328, Susanna Laine (09) 1734 3317, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 1.6.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 4. vuosineljännes 2010, Liitetaulukko 1. Kotimaisten talletuspankkien tuloslaskelma 1.1.- 31.12.2010, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/llai/2010/04/llai_2010_04_2011-06-01_tau_001_fi.html