Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 2. Kotimaisten talletuspankkien tase 31.12.2010, 1000 euroa

Kotimaiset pankit 1) 31.12.2009 31.12.2010 Muutos-%
VASTAAVAA .. .. ..
Käteiset varat 11 903 214,6 10 951 432,6 -8,0
Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset 14 317 282,5 18 280 502,0 27,7
Saamiset luottolaitoksilta 79 714 097,8 88 718 473,9 11,3
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöltä 141 613 755,2 153 662 140,3 8,5
Leasingkohteet 793 482,1 861 832,0 8,6
Saamistodistukset 9 298 875,6 25 483 467,6 174,0
Osakkeet ja osuudet 3 518 398,8 3 758 828,5 6,8
Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 31 923,0 62 686,6 96,4
Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 1 898 588,6 1 894 517,2 -0,2
Johdannaissopimukset 77 057 755,6 100 382 821,0 30,3
Aineettomat hyödykkeet 146 347,2 167 846,6 14,7
Aineelliset hyödykkeet 1 267 063,4 1 218 128,1 -3,9
Osakeanti-/sijoitusosuusanti-/kantarahastoantisaamiset .. .. ..
Muut varat 4 490 665,3 9 847 267,6 119,3
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 1 225 491,1 1 458 973,1 19,1
Laskennalliset verosaamiset 69 939,1 89 818,6 28,4
VASTAAVAA YHTEENSÄ 347 346 879,9 416 838 735,7 20,0
VASTATTAVAA .. .. ..
VIERAS PÄÄOMA 325 028 086,2 393 679 895,0 21,1
Velat luottolaitoksille 58 777 629,7 74 744 077,8 27,2
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 114 432 282,6 129 914 028,2 13,5
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 61 190 414,9 60 870 781,2 -0,5
Johdannaissopimukset.ja muut kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat 75 934 669,4 98 863 685,1 30,2
Muut velat 9 957 011,3 24 455 928,1 145,6
Siirtovelat ja saadut ennakot 1 738 101,0 1 788 897,1 2,9
Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 2 948 802,0 2 984 040,0 1,2
Laskennalliset verovelat 49 175,3 58 457,5 18,9
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 2 221 053,3 2 442 933,2 10,0
OMA PÄÄOMA 20 097 740,4 20 715 907,5 3,1
Osakepääoma/Osuuspääoma/Peruspääoma 4 130 243,8 4 161 482,6 0,8
Sijoitusosuuspääoma/Kantarahasto/Lisäpääoma 20 750,0 20 300,0 -2,2
Ylikurssirahasto 1 263 043,2 1 263 043,2 0,0
Arvonkorotusrahasto 3 814,1 3 469,1 -9,0
Muut sidotut rahastot 4 336 162,0 1 449 272,9 -66,6
Vapaat rahastot 1 898 423,3 4 801 607,1 152,9
Edellisten tilikausien voitto tai tappio 7 005 589,5 7 567 943,6 8,0
Tilikauden voitto tai tappio 1 439 714,4 1 448 789,0 0,6
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 347 346 879,9 416 838 735,7 20,0
Taseen ulkopuoliset sitoumukset 51 942 317,4 56 647 330,2 9,1
Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 22 243 425,4 23 736 738,9 6,7
Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 29 698 892,0 32 910 591,3 10,8
1) Kotimaiset pankit ml. niiden ulkomailla toimivat sivukonttorit; pl. Suomessa toimivat ulkomaisten pankkien sivukonttorit.

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset

Lisätietoja: Marja Keltanen (09) 1734 3328, Susanna Laine (09) 1734 3317, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 1.6.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 4. vuosineljännes 2010, Liitetaulukko 2. Kotimaisten talletuspankkien tase 31.12.2010, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/llai/2010/04/llai_2010_04_2011-06-01_tau_002_fi.html