Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Kotimaisten talletuspankkien tuloslaskelma 1.1.- 31.3.2011, 1000 €

Kotimaiset pankit 1) 1.1.-31.3.2010 1.1.-31.3.2011 Muutos-%
Korkotuotot 1 336 142,7 1 560 591,9 16,8
Leasingtoiminnan nettotuotot 6 740,9 6 845,3 1,5
Korkokulut 600 753,0 699 254,1 16,4
RAHOITUSKATE 742 130,6 868 183,1 17,0
Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 161 876,2 207 849,4 28,4
Palkkiotuotot 370 357,4 401 861,7 8,5
Palkkiokulut 117 144,9 132 173,3 12,8
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 305 365,7 121 427,5 -60,2
Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 19 544,2 14 263,7 -27,0
Suojauslaskennan nettotulos -57 446,1 -2 702,3 (-95,3) 2)
Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 7 215,8 5 573,5 -22,8
Liiketoiminnan muut tuotot 58 672,1 40 354,1 -31,2
Hallintokulut 565 941,5 595 306,2 5,2
Poistot ja arvonalent.aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 31 433,0 31 310,0 -0,4
Liiketoiminnan muut kulut 105 975,4 104 028,6 -1,8
Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 127 316,9 83 634,8 -34,3
Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot .. .. ..
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 659 904,2 710 357,8 7,6
Tilinpäätössiirrot -6 457,1 -8 044,1 (24,6) 3)
Tuloverot 127 812,3 133 360,4 4,3
Varsinaisen toiminnan voitto (tappio) verojen jälkeen 525 634,8 568 953,3 8,2
Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut .. .. ..
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 525 634,8 568 953,3 8,2
1) Kotimaiset pankit ml. niiden ulkomailla toimivat sivukonttorit; pl. Suomessa toimivat ulkomaisten pankkien sivukonttorit.
2) Negatiivinen erä pienenee.
3) Negatiivinen erä kasvaa.

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset

Lisätietoja: Marja Keltanen (09) 1734 3328, Susanna Laine (09) 1734 3317, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 16.6.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 1. vuosineljännes 2011, Liitetaulukko 1. Kotimaisten talletuspankkien tuloslaskelma 1.1.- 31.3.2011, 1000 € . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2011/01/llai_2011_01_2011-06-16_tau_001_fi.html