Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 2. Kotimaisten talletuspankkien tase 31.3.2011, 1000 €

Kotimaiset pankit 1) 31.3.2010 31.3.2011 Muutos-%
VASTAAVAA .. .. ..
Käteiset varat 5 709 146,6 3 237 185,2 -43,3
Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset 14 804 465,3 21 093 796,4 42,5
Saamiset luottolaitoksilta 71 288 686,2 91 481 539,9 28,3
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöltä 144 249 513,6 175 452 723,6 21,6
Leasingkohteet 798 261,1 865 907,7 8,5
Saamistodistukset 9 065 047,7 22 668 772,2 150,1
Osakkeet ja osuudet 3 728 525,7 3 930 074,6 5,4
Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 30 922,7 75 029,2 142,6
Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 1 863 132,6 1 896 000,2 1,8
Johdannaissopimukset 94 360 503,6 86 066 423,2 -8,8
Aineettomat hyödykkeet 148 563,8 176 352,4 18,7
Aineelliset hyödykkeet 1 250 744,1 1 205 245,2 -3,6
Osakeanti-/sijoitusosuusanti-/kantarahastoantisaamiset .. .. ..
Muut varat 6 586 121,2 21 915 365,6 232,8
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 1 366 191,1 1 586 813,4 16,1
Laskennalliset verosaamiset 75 538,5 105 982,2 40,3
VASTAAVAA YHTEENSÄ 355 325 363,8 431 757 211,0 21,5
VASTATTAVAA .. .. ..
VIERAS PÄÄOMA 333 173 717,1 408 902 162,6 22,7
Velat luottolaitoksille 57 688 392,5 76 658 324,2 32,9
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 116 496 143,3 141 041 083,2 21,1
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 52 030 456,5 62 618 241,6 20,3
Johdannaissopimukset.ja muut kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat 93 453 872,1 85 638 605,5 -8,4
Muut velat 8 675 152,6 38 134 852,3 339,6
Siirtovelat ja saadut ennakot 1 788 106,2 1 976 857,2 10,6
Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 2 980 026,2 2 777 926,6 -6,8
Laskennalliset verovelat 61 567,7 56 272,0 -8,6
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 2 232 269,2 2 450 891,1 9,8
OMA PÄÄOMA 19 919 377,5 20 404 157,3 2,4
Osakepääoma/Osuuspääoma/Peruspääoma 4 150 872,5 4 172 273,7 0,5
Sijoitusosuuspääoma/Kantarahasto/Lisäpääoma 18 300,0 20 300,0 10,9
Ylikurssirahasto 1 263 043,2 1 263 043,2 0,0
Arvonkorotusrahasto 3 802,3 3 496,4 -8,0
Muut sidotut rahastot 4 375 884,7 1 427 518,5 -67,4
Vapaat rahastot 1 905 793,1 4 826 498,5 153,3
Edellisten tilikausien voitto tai tappio 7 673 665,9 8 122 073,7 5,8
Tilikauden voitto tai tappio 528 015,8 568 953,3 7,8
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 355 325 363,8 431 757 211,0 21,5
Taseen ulkopuoliset sitoumukset 52 385 065,7 55 720 029,1 6,4
Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 22 643 374,5 23 374 105,8 3,2
Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 29 741 691,2 32 345 923,3 8,8
1) Kotimaiset pankit ml. ulkomailla toimivat sivukonttorit; pl. Suomessa toimivat ulkomaisten pankkien sivukonttorit.

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset

Lisätietoja: Marja Keltanen (09) 1734 3328, Susanna Laine (09) 1734 3317, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 16.6.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 1. vuosineljännes 2011, Liitetaulukko 2. Kotimaisten talletuspankkien tase 31.3.2011, 1000 € . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2011/01/llai_2011_01_2011-06-16_tau_002_fi.html