Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 3. Tietoja osuuspankeista, tuloslaskelmat 1000 €

  OPKn jäsenosuuspankit Paikallisosuuspankit
1.1.-31.3.2010 1.1.-31.3.2011 1.1.-31.3.2010 1.1.-31.3.2011
Korkotuotot 201 079,2 219 748,2 28 070,8 29 385,7
Leasingtoiminnan nettotuotot .. .. .. ..
Korkokulut 67 595,1 80 756,8 7 245,5 8 150,8
RAHOITUSKATE 133 484,1 138 991,4 20 825,3 21 234,9
Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 89 204,1 94 257,2 786,6 229,5
Palkkiotuotot 70 525,7 76 174,3 5 582,6 6 368,9
Palkkiokulut 7 599,5 7 752,1 883,6 972,4
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 6 301,3 199,3 1 431,9 -365,5
Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 1 686,9 1 386,3 3 487,8 5 241,4
Suojauslaskennan nettotulos .. .. 125,4 -20,4
Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 6 270,9 5 932,2 243,9 104,6
Liiketoiminnan muut tuotot 5 191,9 6 513,5 387,3 479,0
Hallintokulut 134 374,9 139 807,8 16 812,9 17 047,4
Poistot ja arvonalent.aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 7 358,0 6 920,7 755,1 807,5
Liiketoiminnan muut kulut 30 149,8 31 545,2 2 553,3 2 665,2
Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 584,4 1 646,0 -141,6 -240,4
Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot .. .. .. ..
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 132 598,3 135 782,4 12 007,5 12 020,3
Tilinpäätössiirrot -110,8 -21,8 -1 473,7 -1 785,4
Tuloverot 11 387,9 12 330,7 2 667,8 2 763,4
Varsinaisen toiminnan voitto (tappio) verojen jälkeen 121 099,6 123 429,9 7 866,0 7 471,5
Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut .. .. .. ..
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 121 099,6 123 429,9 7 866,0 7 471,5

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset

Lisätietoja: Marja Keltanen (09) 1734 3328, Susanna Laine (09) 1734 3317, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 16.6.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 1. vuosineljännes 2011, Liitetaulukko 3. Tietoja osuuspankeista, tuloslaskelmat 1000 € . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2011/01/llai_2011_01_2011-06-16_tau_003_fi.html