Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 4. Tietoja osuuspankeista, taseet 1000 €

  OPKn jäsenosuuspankit Paikallisosuuspankit
31.3.2011 Muutos-% ed. v. 31.3.2011 Muutos-% ed. v.
VASTAAVAA .. .. .. ..
Käteiset varat 110 256,9 -1,4 17 391,0 -1,9
Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset 1 986,3 -77,7 20 544,0 -52,8
Saamiset luottolaitoksilta 3 461 570,6 35,8 437 196,0 6,3
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöltä 33 340 749,5 1,0 3 399 602,3 4,6
Leasingkohteet .. .. .. ..
Saamistodistukset 677 770,3 190,8 112 819,7 -2,5
Osakkeet ja osuudet 1 927 798,6 -99,9 201 529,4 33,3
Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 1 592,8 363,2 81,7 5,4
Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 7 890,8 337,4 6 467,4 0,0
Johdannaissopimukset 37 131,1 -95,7 10 802,1 -62,4
Aineettomat hyödykkeet 819,1 23,8 1 226,0 31,2
Aineelliset hyödykkeet 775 533,7 -2,7 89 405,9 5,9
Osakeanti-/sijoitusosuusanti-/kantarahastoantisaamiset .. .. .. ..
Muut varat 110 572,5 -4,5 5 411,7 45,9
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 152 071,6 18,1 24 038,3 5,1
Laskennalliset verosaamiset 4 033,8 -32,5 .. ..
VASTAAVAA YHTEENSÄ 40 609 777,6 3,4 4 326 515,5 4,6
VASTATTAVAA .. .. .. ..
VIERAS PÄÄOMA 35 403 276,6 3,0 3 716 285,6 4,9
Velat luottolaitoksille 2 803 033,0 -14,8 21 479,4 396,0
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 31 837 244,9 5,0 3 607 088,1 5,4
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 81 847,3 1,4 12 844,3 -24,0
Johdannaissopimukset.ja muut kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat 11 380,1 0,8 4 630,1 2 772,3
Muut velat 71 037,4 -2,0 25 120,8 -56,3
Siirtovelat ja saadut ennakot 335 630,3 9,2 25 855,6 7,0
Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 220 284,6 -9,0 15 603,5 31,8
Laskennalliset verovelat 42 819,0 35,6 3 663,8 -40,2
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 1 153 808,1 5,7 127 249,9 5,1
OMA PÄÄOMA 4 052 692,9 6,3 482 980,0 2,3
Osakepääoma/Osuuspääoma/Peruspääoma 784 497,6 1,5 108 252,9 4,9
Sijoitusosuuspääoma/Kantarahasto/Lisäpääoma .. .. .. ..
Ylikurssirahasto .. .. .. ..
Arvonkorotusrahasto 2 569,2 -99,6 927,2 0,0
Muut sidotut rahastot 709 330,2 -33,9 72 282,0 -10,8
Vapaat rahastot 1 111 840,6 -5,9 116 095,0 6,8
Edellisten tilikausien voitto tai tappio 1 321 025,4 990,9 177 951,4 4,3
Tilikauden voitto tai tappio 123 429,9 -99,7 7 471,5 -5,0
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 40 609 777,6 3,4 4 326 515,5 4,6
Taseen ulkopuoliset sitoumukset 3 521 334,2 13,9 248 790,2 47,8
Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 407 732,5 2,2 109 829,1 155,2
Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 3 113 601,7 15,7 138 961,1 10,9

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset

Lisätietoja: Marja Keltanen (09) 1734 3328, Susanna Laine (09) 1734 3317, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 16.6.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 1. vuosineljännes 2011, Liitetaulukko 4. Tietoja osuuspankeista, taseet 1000 € . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2011/01/llai_2011_01_2011-06-16_tau_004_fi.html