Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Kotimaisten talletuspankkien tuloslaskelma 1.1.- 30.6.2011, 1000 €

Kotimaiset pankit 1) 1.1.-30.6.2010 1.1.-30.6.2011 Muutos-%
Korkotuotot 2 606 481,7 3 328 020,0 27,7
Leasingtoiminnan nettotuotot 13 037,3 14 194,1 8,9
Korkokulut 1 259 549,1 1 622 214,7 28,8
RAHOITUSKATE 1 359 969,9 1 719 999,4 26,5
Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 179 963,2 228 980,3 27,2
Palkkiotuotot 746 315,2 793 967,1 6,4
Palkkiokulut 248 240,1 282 946,7 14,0
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 503 989,2 200 821,1 -60,2
Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 33 299,0 21 192,7 -36,4
Suojauslaskennan nettotulos 9 545,0 -6 482,4 *) 2)
Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 17 566,9 11 154,6 -36,5
Liiketoiminnan muut tuotot 100 299,6 87 680,4 -12,6
Hallintokulut 1 150 533,4 1 202 321,0 4,5
Poistot ja arvonalent.aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 61 945,7 61 232,4 -1,2
Liiketoiminnan muut kulut 206 558,5 203 403,1 -1,5
Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 246 256,2 132 477,6 -46,2
Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot .. .. ..
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 1 037 414,1 1 174 932,4 13,3
Tilinpäätössiirrot -10 721,3 -12 100,7 (12,9) 3)
Tuloverot 224 399,1 246 246,3 9,7
Varsinaisen toiminnan voitto (tappio) verojen jälkeen 802 293,7 916 585,4 14,2
Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut 13 900,0 0,0 -100,0
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 816 193,7 916 585,4 12,3
1) Kotimaiset pankit ml. niiden ulkomailla toimivat sivukonttorit; pl.Suomessa toimivat ulkomaisten pankkien sivukonttorit.
2) Muutos positiivisen ja negatiivisen luvun välillä.
3) (12,9) Negatiivinen erä kasvaa.

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marja Keltanen (09) 1734 3328, Susanna Laine (09) 1734 3317, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 29.9.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 2. vuosineljännes 2011, Liitetaulukko 1. Kotimaisten talletuspankkien tuloslaskelma 1.1.- 30.6.2011, 1000 € . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2011/02/llai_2011_02_2011-09-29_tau_001_fi.html