Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 2. Kotimaisten talletuspankkien tase 30.6.2011, 1000 €

Kotimaiset pankit 1) 30.6.2010 30.6.2011 Muutos-%
VASTAAVAA .. .. ..
Käteiset varat 7 467 406,4 9 009 387,3 20,6
Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset 15 932 377,0 15 288 887,9 -4,0
Saamiset luottolaitoksilta 77 803 556,5 80 918 544,4 4,0
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöltä 147 151 336,3 179 868 817,5 22,2
Leasingkohteet 813 313,3 889 687,3 9,4
Saamistodistukset 9 118 123,8 34 626 008,9 279,7
Osakkeet ja osuudet 3 685 007,8 4 268 349,5 15,8
Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 31 443,9 77 467,4 146,4
Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 1 873 897,4 1 922 009,1 2,6
Johdannaissopimukset 124 040 904,0 84 813 333,3 -31,6
Aineettomat hyödykkeet 150 533,7 183 481,8 21,9
Aineelliset hyödykkeet 1 246 211,6 1 195 851,7 -4,0
Osakeanti-/sijoitusosuusanti-/kantarahastoantisaamiset .. .. ..
Muut varat 10 039 306,0 19 332 780,6 92,6
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 1 254 216,5 1 711 035,0 36,4
Laskennalliset verosaamiset 76 987,7 105 045,1 36,4
VASTAAVAA YHTEENSÄ 400 684 621,9 434 210 686,8 8,4
VASTATTAVAA .. .. ..
VIERAS PÄÄOMA 378 338 079,0 411 063 959,9 8,6
Velat luottolaitoksille 62 451 251,2 76 093 380,1 21,8
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 119 989 830,5 149 005 142,9 24,2
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 58 134 527,4 64 643 586,9 11,2
Johdannaissopimukset.ja muut kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat 122 547 671,4 83 804 534,5 -31,6
Muut velat 10 292 091,2 32 793 307,5 218,6
Siirtovelat ja saadut ennakot 1 754 840,2 2 099 128,7 19,6
Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 3 113 442,3 2 576 063,2 -17,3
Laskennalliset verovelat 54 424,8 48 816,1 -10,3
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 2 236 511,3 2 454 946,5 9,8
OMA PÄÄOMA 20 110 031,6 20 691 780,4 2,9
Osakepääoma/Osuuspääoma/Peruspääoma 4 176 312,9 4 178 975,5 0,1
Sijoitusosuuspääoma/Kantarahasto/Lisäpääoma 19 376,5 24 750,0 27,7
Ylikurssirahasto 1 263 043,2 1 263 043,2 0,0
Arvonkorotusrahasto 3 553,7 5 156,6 45,1
Muut sidotut rahastot 4 304 627,2 1 383 052,9 -67,9
Vapaat rahastot 1 957 262,3 4 860 132,2 148,3
Edellisten tilikausien voitto tai tappio 7 567 281,1 8 060 746,1 6,5
Tilikauden voitto tai tappio 818 574,7 915 923,9 11,9
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 400 684 621,9 434 210 686,8 8,4
Taseen ulkopuoliset sitoumukset 53 217 194,3 58 464 738,7 9,9
Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 23 442 405,1 23 950 271,4 2,2
Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 29 774 789,2 34 514 467,3 15,9
1) Kotimaiset pankit ml. ulkomailla toimivat sivukonttorit; pl. Suomessa toimivat ulkomaisten pankkien sivukonttorit.

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marja Keltanen (09) 1734 3328, Susanna Laine (09) 1734 3317, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 29.9.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 2. vuosineljännes 2011, Liitetaulukko 2. Kotimaisten talletuspankkien tase 30.6.2011, 1000 € . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2011/02/llai_2011_02_2011-09-29_tau_002_fi.html