Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 3. Tietoja osuuspankeista, tuloslaskelmat 1000 €

  OPKn jäsenosuuspankit Paikallisosuuspankit
1.1.-30.6.2010 1.1.-30.6.2011 1.1.-30.6.2010 1.1.-30.6.2011
Korkotuotot 400 375,0 456 990,3 56 595,2 60 250,0
Leasingtoiminnan nettotuotot .. .. .. ..
Korkokulut 134 929,5 168 373,4 14 422,2 16 782,7
RAHOITUSKATE 265 445,5 288 616,9 42 173,0 43 467,3
Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 91 703,6 99 135,1 1 926,2 2 031,8
Palkkiotuotot 130 070,9 135 510,2 12 726,5 14 034,6
Palkkiokulut 17 475,7 17 664,5 1 800,8 2 004,6
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 4 720,3 -2 323,3 -2 171,4 -638,6
Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 3 741,2 4 956,7 7 046,0 6 737,1
Suojauslaskennan nettotulos .. .. -199,2 -41,9
Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 13 579,1 10 659,6 548,8 550,9
Liiketoiminnan muut tuotot 10 249,7 12 445,1 1 035,6 1 299,5
Hallintokulut 268 714,9 284 298,2 34 209,5 34 973,5
Poistot ja arvonalent.aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 14 683,8 13 815,3 1 523,9 1 628,7
Liiketoiminnan muut kulut 57 395,5 59 856,3 4 996,7 5 275,8
Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 4 284,7 8 563,2 2 800,0 748,0
Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot .. .. .. ..
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 156 955,7 164 802,8 17 754,6 22 810,1
Tilinpäätössiirrot -101,7 1 277,6 -1 869,4 -4 258,8
Tuloverot 17 494,3 17 909,8 4 106,8 4 713,2
Varsinaisen toiminnan voitto (tappio) verojen jälkeen 139 359,7 148 170,6 11 778,4 13 838,1
Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut .. .. .. ..
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 139 359,7 148 170,6 11 778,4 13 838,1

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marja Keltanen (09) 1734 3328, Susanna Laine (09) 1734 3317, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 29.9.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 2. vuosineljännes 2011, Liitetaulukko 3. Tietoja osuuspankeista, tuloslaskelmat 1000 € . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2011/02/llai_2011_02_2011-09-29_tau_003_fi.html