Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 4. Tietoja osuuspankeista, taseet 1000 €

  OPKn jäsenosuuspankit Paikallisosuuspankit
30.6.2011 Muutos-% ed. v. 30.6.2011 Muutos-% ed. v.
VASTAAVAA .. .. .. ..
Käteiset varat 117 678,6 -4,0 19 552,5 -7,0
Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset 2 257,9 -74,5 21 502,8 -50,3
Saamiset luottolaitoksilta 3 394 463,6 35,0 426 144,1 4,8
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöltä 34 090 609,6 1,2 3 433 023,5 3,8
Leasingkohteet .. .. .. ..
Saamistodistukset 662 766,7 232,7 114 478,7 2,6
Osakkeet ja osuudet 2 192 937,9 -99,9 216 240,3 47,0
Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 1 570,7 384,4 81,7 5,4
Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 7 872,4 257,1 6 467,4 0,0
Johdannaissopimukset 30 298,4 -96,1 9 558,5 -67,0
Aineettomat hyödykkeet 787,3 24,3 1 206,1 40,7
Aineelliset hyödykkeet 771 405,5 -2,9 88 559,0 5,1
Osakeanti-/sijoitusosuusanti-/kantarahastoantisaamiset .. .. .. ..
Muut varat 35 952,9 8,0 1 632,6 -46,8
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 118 090,0 12,5 21 610,4 4,4
Laskennalliset verosaamiset 4 912,8 -22,3 2 515,4 ..
VASTAAVAA YHTEENSÄ 41 431 604,3 4,1 4 362 573,0 4,3
VASTATTAVAA .. .. .. ..
VIERAS PÄÄOMA 36 224 145,8 3,9 3 750 628,0 4,5
Velat luottolaitoksille 2 823 621,6 -15,3 21 868,1 211,8
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 32 633 787,0 6,0 3 643 642,6 4,3
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 80 784,8 29,0 10 153,8 -51,6
Johdannaissopimukset.ja muut kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat 8 584,1 -34,1 1 415,5 1 927,9
Muut velat 70 173,0 0,9 25 517,0 29,2
Siirtovelat ja saadut ennakot 362 544,6 13,9 30 021,0 8,5
Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 210 192,4 -13,3 14 673,5 6,6
Laskennalliset verovelat 34 458,3 9,7 3 336,5 -30,2
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 1 152 509,5 5,5 129 723,0 6,8
OMA PÄÄOMA 4 054 949,0 5,5 482 222,0 2,5
Osakepääoma/Osuuspääoma/Peruspääoma 796 555,7 0,3 109 859,4 3,8
Sijoitusosuuspääoma/Kantarahasto/Lisäpääoma .. .. .. ..
Ylikurssirahasto .. .. .. ..
Arvonkorotusrahasto 2 571,4 -99,6 927,2 0,0
Muut sidotut rahastot 685 870,0 -37,5 67 223,9 -11,9
Vapaat rahastot 1 124 707,1 -1,9 128 822,3 10,9
Edellisten tilikausien voitto tai tappio 1 297 074,2 830,7 161 551,1 1,3
Tilikauden voitto tai tappio 148 170,6 -99,6 13 838,1 17,5
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 41 431 604,3 4,1 4 362 573,0 4,3
Taseen ulkopuoliset sitoumukset 3 610 267,8 6,4 268 617,7 43,7
Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 412 888,1 0,1 114 810,6 157,3
Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 3 197 379,7 7,3 153 807,1 8,1

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marja Keltanen (09) 1734 3328, Susanna Laine (09) 1734 3317, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 29.9.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 2. vuosineljännes 2011, Liitetaulukko 4. Tietoja osuuspankeista, taseet 1000 € . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2011/02/llai_2011_02_2011-09-29_tau_004_fi.html