Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Kotimaisten talletuspankkien tuloslaskelma 1.1.- 30.9.2011, 1000 €

Kotimaiset pankit 1) 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2011 Muutos-%
Korkotuotot 3 995 217,4 5 308 908,0 32,9
Leasingtoiminnan nettotuotot 19 332,8 20 537,9 6,2
Korkokulut 1 954 772,3 2 754 909,8 40,9
RAHOITUSKATE 2 059 777,9 2 574 536,1 25,0
Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 186 819,4 244 210,6 30,7
Palkkiotuotot 1 096 328,6 1 169 753,9 6,7
Palkkiokulut 365 212,0 396 131,6 8,5
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 742 533,1 233 849,7 -68,5
Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 45 245,2 19 501,7 -56,9
Suojauslaskennan nettotulos -4 640,5 -8 225,0 (77,2) 2)
Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 23 287,6 18 899,0 -18,8
Liiketoiminnan muut tuotot 153 788,0 131 846,2 -14,3
Hallintokulut 1 707 149,6 1 781 954,2 4,4
Poistot ja arvonalent.aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 92 184,0 93 085,0 1,0
Liiketoiminnan muut kulut 301 659,3 306 092,6 1,5
Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 360 100,5 145 564,3 -59,6
Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot -1 731,0 -762,0 (–56,0) 3)
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 1 478 564,9 1 662 306,5 12,4
Tilinpäätössiirrot -19 302,0 -19 055,0 (-1,3)
Tuloverot 336 831,8 370 448,2 10,0
Varsinaisen toiminnan voitto (tappio) verojen jälkeen 1 122 431,1 1 272 803,3 13,4
Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut 13 900,0 .. -100,0
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 1 136 331,1 1 272 803,3 12,0
1) Kotimaiset pankit ml. niiden ulkomailla toimivat sivukonttorit; pl. Suomessa toimivat ulkomaisten pankkien sivukonttorit.
2) Negatiivinen erä kasvaa.
3) Negatiivinen erä pienenee.

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marja Keltanen (09) 1734 3328, Susanna Laine (09) 1734 3317, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 8.12.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 3. vuosineljännes 2011, Liitetaulukko 1. Kotimaisten talletuspankkien tuloslaskelma 1.1.- 30.9.2011, 1000 € . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2011/03/llai_2011_03_2011-12-08_tau_001_fi.html