Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 3. Tietoja osuuspankeista, tuloslaskelmat 1000 €

  OPKn jäsenosuuspankit Paikallisosuuspankit
1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2011 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2011
Korkotuotot 606 386,7 716 246,1 85 706,9 92 634,8
Leasingtoiminnan nettotuotot .. .. .. ..
Korkokulut 206 179,0 267 317,7 21 975,0 26 192,7
RAHOITUSKATE 400 207,7 448 928,4 63 731,9 66 442,1
Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 91 753,5 106 631,9 1 964,1 2 145,2
Palkkiotuotot 187 013,8 195 109,3 19 065,7 21 142,1
Palkkiokulut 26 348,1 26 346,7 2 728,5 3 035,8
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 10 006,9 -11 494,4 -2 071,6 -810,3
Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 4 706,7 4 955,8 8 937,2 5 932,6
Suojauslaskennan nettotulos .. .. -173,2 -9,2
Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 18 514,4 15 075,8 836,1 720,6
Liiketoiminnan muut tuotot 14 323,6 17 597,5 1 527,0 1 626,8
Hallintokulut 386 039,2 408 532,0 50 394,5 50 894,2
Poistot ja arvonalent.aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 21 968,2 20 676,0 2 309,9 2 536,7
Liiketoiminnan muut kulut 84 459,8 88 184,7 7 439,0 8 061,8
Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 4 749,1 13 994,4 3 205,9 2 364,6
Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot .. .. .. ..
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 202 962,2 219 070,5 27 739,4 30 296,8
Tilinpäätössiirrot -142,9 1 194,4 -3 768,0 -6 543,3
Tuloverot 29 516,1 30 202,4 6 139,2 6 156,0
Varsinaisen toiminnan voitto (tappio) verojen jälkeen 173 303,2 190 062,5 17 832,2 17 597,5
Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut .. .. .. ..
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 173 303,2 190 062,5 17 832,2 17 597,5

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marja Keltanen (09) 1734 3328, Susanna Laine (09) 1734 3317, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 8.12.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 3. vuosineljännes 2011, Liitetaulukko 3. Tietoja osuuspankeista, tuloslaskelmat 1000 € . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2011/03/llai_2011_03_2011-12-08_tau_003_fi.html