Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 4. Tietoja osuuspankeista, taseet 1000 €

  OPKn jäsenosuuspankit Paikallisosuuspankit
30.9.2011 Muutos-% ed. v. 30.9.2011 Muutos-% ed. v.
VASTAAVAA .. .. .. ..
Käteiset varat 111 679,8 1,9 17 874,0 -1,7
Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset 2 354,1 -69,9 26 458,8 -27,7
Saamiset luottolaitoksilta 3 804 896,2 60,5 432 710,2 3,1
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöltä 34 248 173,1 -0,6 3 474 220,7 3,6
Leasingkohteet .. .. .. ..
Saamistodistukset 720 508,0 9,2 122 827,8 13,4
Osakkeet ja osuudet 2 135 715,6 13,6 185 276,7 9,6
Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 3 247,8 99,3 81,7 5,4
Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 7 868,1 -0,3 6 467,4 0,0
Johdannaissopimukset 23 397,7 16,0 18 108,2 -28,0
Aineettomat hyödykkeet 1 013,0 66,2 1 105,5 40,7
Aineelliset hyödykkeet 768 074,5 -2,4 89 321,0 4,4
Osakeanti-/sijoitusosuusanti-/kantarahastoantisaamiset .. .. .. ..
Muut varat 37 704,3 4,2 1 731,7 -28,8
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 166 201,2 22,4 24 797,1 -2,6
Laskennalliset verosaamiset 7 451,1 49,6 6 308,1 ..
VASTAAVAA YHTEENSÄ 42 038 284,5 3,9 4 407 288,9 3,7
VASTATTAVAA .. .. .. ..
VIERAS PÄÄOMA 36 877 493,6 3,8 3 807 406,9 4,2
Velat luottolaitoksille 2 918 472,1 -17,9 21 675,9 168,8
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 33 140 274,6 6,3 3 702 048,7 4,3
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 92 634,1 9,8 9 548,4 -44,6
Johdannaissopimukset.ja muut kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat 12 508,7 32,9 12,2 -60,4
Muut velat 65 445,9 2,9 25 589,2 5,5
Siirtovelat ja saadut ennakot 414 532,5 17,1 33 940,8 6,8
Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 210 231,7 -6,3 12 212,3 -15,0
Laskennalliset verovelat 23 394,0 -36,6 2 379,4 -59,1
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 1 152 591,4 5,5 132 007,1 7,0
OMA PÄÄOMA 4 008 199,5 3,7 467 874,9 -1,8
Osakepääoma/Osuuspääoma/Peruspääoma 746 150,0 -2,2 106 802,2 1,6
Sijoitusosuuspääoma/Kantarahasto/Lisäpääoma .. .. .. ..
Ylikurssirahasto .. .. .. ..
Arvonkorotusrahasto 2 571,4 -9,7 814,9 -12,1
Muut sidotut rahastot 647 635,0 -5,1 52 335,5 -34,8
Vapaat rahastot 1 124 707,2 2,6 128 812,8 10,9
Edellisten tilikausien voitto tai tappio 1 297 073,4 13,2 161 512,0 3,5
Tilikauden voitto tai tappio 190 062,5 9,7 17 597,5 -1,3
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 42 038 284,5 3,9 4 407 288,9 3,7
Taseen ulkopuoliset sitoumukset 3 638 681,9 7,8 257 540,5 1,1
Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 424 993,7 4,3 114 226,3 7,5
Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 3 213 688,2 8,3 143 314,2 -3,5

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marja Keltanen (09) 1734 3328, Susanna Laine (09) 1734 3317, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 8.12.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 3. vuosineljännes 2011, Liitetaulukko 4. Tietoja osuuspankeista, taseet 1000 € . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2011/03/llai_2011_03_2011-12-08_tau_004_fi.html