Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Kotimaisten talletuspankkien tuloslaskelma 1.1.- 31.12.2011

Kotimaiset pankit 1) 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2011 Muutos-%
Korkotuotot 5 451 096.5 7 343 027.6 34.7
Leasingtoiminnan nettotuotot 25 920.3 29 454.1 13.6
Korkokulut 2 797 107.9 4 043 837.3 44.6
RAHOITUSKATE 2 679 908.9 3 328 644.4 24.2
Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 358 426.9 262 437.6 -26.8
Palkkiotuotot 1 479 553.0 1 568 753.0 6.0
Palkkiokulut 500 787.9 543 772.3 8.6
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 1 029 416.6 607 135.4 -41.0
Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 56 856.9 21 514.4 -62.2
Suojauslaskennan nettotulos -7 542.0 -6 353.7 (-15.8) 2)
Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 26 715.0 22 865.3 -14.4
Liiketoiminnan muut tuotot 199 755.6 167 726.8 -16.0
Hallintokulut 2 332 023.7 2 424 141.8 4.0
Poistot ja arvonalent.aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 124 826.5 126 629.7 1.4
Liiketoiminnan muut kulut 414 349.7 417 400.0 0.7
Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 426 565.9 229 598.7 -46.2
Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot -1 712.2 -4 382.3 (156.0) 3)
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 2 026 249.4 2 235 563.0 10.3
Tilinpäätössiirrot -216 873.3 -203 613.5 (-6.1)
Tuloverot 376 868.1 461 242.6 22.4
Varsinaisen toiminnan voitto (tappio) verojen jälkeen 1 432 508.0 1 570 706.9 9.6
Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut 13 900.0 .. -100.0
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 1 446 408.0 1 570 706.9 8.6
1) Kotimaiset pankit ml. niiden ulkomailla toimivat sivukonttorit; pl.Suomessa toimivat ulkomaisten pankkien sivukonttorit.
2) Negatiivinen erä pienenee.
3) Negatiivinen erä kasvaa.

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marja Keltanen 09 1734 3328, Susanna Laine 09 1734 3317, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 5.4.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 4. vuosineljännes 2011, Liitetaulukko 1. Kotimaisten talletuspankkien tuloslaskelma 1.1.- 31.12.2011 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2011/04/llai_2011_04_2012-04-05_tau_001_fi.html