Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 2. Kotimaisten talletuspankkien tase 31.12.2011

Kotimaiset pankit 1) 31.12.2010 31.12.2011 Muutos-%
VASTAAVAA .. .. ..
Käteiset varat 10 951 432.6 6 266 137.2 -42.8
Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset 18 280 502.0 30 942 544.4 69.3
Saamiset luottolaitoksilta 88 718 473.9 102 422 247.6 15.4
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöltä 153 662 140.3 179 906 512.3 17.1
Leasingkohteet 861 832.0 949 035.5 10.1
Saamistodistukset 25 483 467.6 23 195 269.3 -9.0
Osakkeet ja osuudet 3 758 828.5 4 267 111.2 13.5
Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 62 686.6 84 726.3 35.2
Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 1 894 517.2 1 941 675.4 2.5
Johdannaissopimukset 100 382 821.0 175 326 900.7 74.7
Aineettomat hyödykkeet 167 846.6 213 194.7 27.0
Aineelliset hyödykkeet 1 218 128.1 1 193 283.8 -2.0
Osakeanti-/sijoitusosuusanti-/kantarahastoantisaamiset .. .. ..
Muut varat 9 847 267.6 9 396 308.6 -4.6
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 1 458 973.1 1 932 272.2 32.4
Laskennalliset verosaamiset 89 818.6 151 334.9 68.5
VASTAAVAA YHTEENSÄ 416 838 735.7 538 188 554.1 29.1
VASTATTAVAA .. .. ..
VIERAS PÄÄOMA 393 679 895.0 514 359 551.0 30.7
Velat luottolaitoksille 74 744 077.8 89 805 882.9 20.2
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 129 914 028.2 150 671 559.7 16.0
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 60 870 781.2 68 704 178.6 12.9
Johdannaissopimukset.ja muut kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat 98 863 685.1 173 515 526.3 75.5
Muut velat 24 455 928.1 26 768 113.1 9.5
Siirtovelat ja saadut ennakot 1 788 897.1 2 253 956.7 26.0
Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 2 984 040.0 2 599 820.1 -12.9
Laskennalliset verovelat 58 457.5 40 513.6 -30.7
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 2 442 933.2 2 647 053.5 8.4
OMA PÄÄOMA 20 715 907.5 21 181 949.6 2.2
Osakepääoma/Osuuspääoma/Peruspääoma 4 161 482.6 4 130 417.9 -0.7
Sijoitusosuuspääoma/Kantarahasto/Lisäpääoma 20 300.0 24 750.0 21.9
Ylikurssirahasto 1 263 043.2 1 247 851.8 -1.2
Arvonkorotusrahasto 3 469.1 4 838.4 39.5
Muut sidotut rahastot 1 449 272.9 1 220 208.8 -15.8
Vapaat rahastot 4 801 607.1 4 928 590.6 2.6
Edellisten tilikausien voitto tai tappio 7 567 943.6 8 055 161.6 6.4
Tilikauden voitto tai tappio 1 448 789.0 1 570 130.5 8.4
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 416 838 735.7 538 188 554.1 29.1
Taseen ulkopuoliset sitoumukset 56 647 330.2 60 217 238.3 6.3
Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 23 736 738.9 24 631 371.9 3.8
Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 32 910 591.3 35 585 866.4 8.1
1) Kotimaiset pankit ml. niiden ulkomailla toimivat sivukonttorit; pl. Suomessa toimivat ulkomaisten pankkien sivukonttorit.

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marja Keltanen 09 1734 3328, Susanna Laine 09 1734 3317, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 5.4.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 4. vuosineljännes 2011, Liitetaulukko 2. Kotimaisten talletuspankkien tase 31.12.2011 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2011/04/llai_2011_04_2012-04-05_tau_002_fi.html