Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 3. Tietoja osuuspankeista, tuloslaskelmat 1000 euroa

  OPKn jäsenosuuspankit Paikallisosuuspankit
1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2011
Korkotuotot 821 875.4 988 091.9 110 792.9 120 656.8
Leasingtoiminnan nettotuotot .. .. .. ..
Korkokulut 282 312.6 371 489.0 28 595.3 34 550.6
RAHOITUSKATE 539 562.8 616 602.9 82 197.6 86 106.2
Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 157 411.5 107 215.2 1 859.1 2 155.2
Palkkiotuotot 249 833.2 260 429.2 25 112.6 27 581.8
Palkkiokulut 36 350.2 36 215.8 3 583.6 3 838.4
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 13 795.3 -8 534.0 -2 523.9 -2 174.0
Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot -1 864.4 3 594.2 9 929.1 5 777.7
Suojauslaskennan nettotulos .. .. -169.8 118.2
Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 21 888.8 18 838.3 1 430.2 1 028.2
Liiketoiminnan muut tuotot 20 383.3 24 732.1 2 716.3 2 295.7
Hallintokulut 524 653.2 557 001.6 67 567.1 68 291.8
Poistot ja arvonalent.aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 29 302.8 27 451.3 3 078.6 3 276.4
Liiketoiminnan muut kulut 114 649.1 119 480.9 9 706.3 10 793.0
Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 17 025.3 30 905.4 3 326.3 8 658.6
Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot 160.6 .. -141.8 ..
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 278 869.3 251 822.9 33 431.1 28 030.8
Tilinpäätössiirrot -61 921.1 -31 795.4 -5 586.5 -2 111.7
Tuloverot 16 305.5 33 376.2 6 602.0 6 378.5
Varsinaisen toiminnan voitto (tappio) verojen jälkeen 200 642.7 186 651.3 21 242.6 19 540.6
Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut .. .. .. ..
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 200 642.7 186 651.3 21 242.6 19 540.6

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marja Keltanen 09 1734 3328, Susanna Laine 09 1734 3317, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 5.4.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 4. vuosineljännes 2011, Liitetaulukko 3. Tietoja osuuspankeista, tuloslaskelmat 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2011/04/llai_2011_04_2012-04-05_tau_003_fi.html