Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 4. Tietoja osuuspankeista, taseet 1000 euroa

  OPKn jäsenosuuspankit Paikallisosuuspankit
31.12.2011 Muutos-% ed. v. 31.12.2011 Muutos-% ed. v.
VASTAAVAA .. .. .. ..
Käteiset varat 123 556.5 1.5 19 427.4 1.9
Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset 2 348.0 -14.8 27 300.1 10.9
Saamiset luottolaitoksilta 4 084 651.0 37.2 491 441.6 2.7
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöltä 34 831 845.0 1.7 3 480 984.4 3.4
Leasingkohteet .. .. .. ..
Saamistodistukset 709 550.2 18.2 118 467.3 6.0
Osakkeet ja osuudet 2 133 618.7 13.7 191 120.1 2.9
Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 3 119.6 93.5 71.7 -12.2
Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 8 376.0 5.7 6 517.4 0.8
Johdannaissopimukset 27 313.0 -14.2 19 292.8 1.8
Aineettomat hyödykkeet 1 081.6 43.1 1 084.0 -16.3
Aineelliset hyödykkeet 767 084.1 -2.0 93 068.2 7.1
Osakeanti-/sijoitusosuusanti-/kantarahastoantisaamiset .. .. .. ..
Muut varat 39 005.7 2.9 1 807.5 1.8
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 164 488.4 35.2 22 400.7 12.0
Laskennalliset verosaamiset 8 520.2 112.6 4 677.8 ..
VASTAAVAA YHTEENSÄ 42 904 558.0 5.1 4 477 661.0 3.6
VASTATTAVAA .. .. .. ..
VIERAS PÄÄOMA 37 713 453.5 5.5 3 872 759.9 4.3
Velat luottolaitoksille 2 930 717.9 -4.1 40 815.5 249.0
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 33 993 541.8 6.4 3 747 579.2 3.7
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 79 583.3 20.2 8 656.3 -42.9
Johdannaissopimukset.ja muut kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat 16 481.1 73.2 5.9 ..
Muut velat 75 262.4 10.1 39 038.8 32.2
Siirtovelat ja saadut ennakot 397 074.1 15.8 22 283.3 10.4
Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 201 351.6 -9.7 12 212.8 -25.6
Laskennalliset verovelat 19 441.3 -47.9 2 168.1 -61.7
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 1 185 581.4 2.8 128 171.3 2.2
OMA PÄÄOMA 4 005 523.1 2.3 476 729.8 -1.1
Osakepääoma/Osuuspääoma/Peruspääoma 756 272.7 -2.8 108 814.8 1.9
Sijoitusosuuspääoma/Kantarahasto/Lisäpääoma .. .. .. ..
Ylikurssirahasto .. .. .. ..
Arvonkorotusrahasto 2 549.5 0.3 814.9 -12.1
Muut sidotut rahastot 638 770.8 -7.7 57 151.6 -28.7
Vapaat rahastot 1 124 708.6 2.8 128 812.9 11.0
Edellisten tilikausien voitto tai tappio 1 296 570.2 13.1 161 595.0 3.1
Tilikauden voitto tai tappio 186 651.3 -7.0 19 540.6 -8.0
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 42 904 558.0 5.1 4 477 661.0 3.6
Taseen ulkopuoliset sitoumukset 3 385 696.3 7.2 245 140.0 4.8
Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 416 192.9 1.8 113 086.5 6.4
Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 2 969 503.4 8.0 132 053.5 3.4

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marja Keltanen 09 1734 3328, Susanna Laine 09 1734 3317, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 5.4.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 4. vuosineljännes 2011, Liitetaulukko 4. Tietoja osuuspankeista, taseet 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2011/04/llai_2011_04_2012-04-05_tau_004_fi.html