Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Luottolaitosten tilinpäätökset 2021, 3. vuosineljännes

Liitetaulukko 1. Kotimaisten talletuspankkien tuloslaskelma 1.1.- 31.3.2012, 1000 €

Kotimaiset pankit 1) 1.1.-31.3.2011 1.1.-31.3.2012 Muutos-%
Korkotuotot 1 560 591.9 1 946 841.2 24.8
Leasingtoiminnan nettotuotot 6 845.3 7 866.6 14.9
Korkokulut 699 254.1 1 172 606.6 67.7
RAHOITUSKATE 868 183.1 782 101.2 -9.9
Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 207 849.4 207 988.4 0.1
Palkkiotuotot 401 861.7 408 505.4 1.7
Palkkiokulut 132 173.3 140 702.3 6.5
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 121 427.5 308 513.1 154.1
Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 14 263.7 9 635.9 -32.4
Suojauslaskennan nettotulos -2 702.3 3 840.6 *) 2)
Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 5 573.5 5 841.8 4.8
Liiketoiminnan muut tuotot 40 354.1 41 166.1 2.0
Hallintokulut 595 306.2 601 301.7 1.0
Poistot ja arvonalent.aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 31 310.0 33 772.7 7.9
Liiketoiminnan muut kulut 104 028.6 112 524.7 8.2
Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 83 634.8 52 208.0 -37.6
Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot .. .. ..
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 710 357.8 827 083.1 16.4
Tilinpäätössiirrot -8 044.1 -5 455.1 (-32,2) 3)
Tuloverot 133 360.4 153 784.5 15.3
Varsinaisen toiminnan voitto (tappio) verojen jälkeen 568 953.3 667 843.5 17.4
Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut .. 0.0 ..
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 568 953.3 667 843.5 17.4
1) Kotimaiset pankit ml.niiden ulkomailla toimivat sivukonttorit; pl. Suomessa toimivat ulkomaisten pankkien sivukonttorit.
2) Muutos positiivisen ja negatiivisen luvun välillä.
3) Negatiivinen erä pienenee.

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marja Keltanen 09 1734 3328, Susanna Laine 09 1734 3317, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 15.6.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 1. vuosineljännes 2012, Liitetaulukko 1. Kotimaisten talletuspankkien tuloslaskelma 1.1.- 31.3.2012, 1000 € . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2012/01/llai_2012_01_2012-06-15_tau_001_fi.html