Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Luottolaitosten tilinpäätökset 2021, 3. vuosineljännes

Liitetaulukko 2. Kotimaisten talletuspankkien tase 31.3.2012, 1000 €

Kotimaiset pankit 1) 31.3.2011 31.3.2012 Muutos-%
VASTAAVAA .. .. ..
Käteiset varat 3 237 185.2 5 660 185.7 74.8
Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset 21 093 796.4 27 369 605.9 29.8
Saamiset luottolaitoksilta 91 481 539.9 89 218 284.0 -2.5
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöltä 175 452 723.6 183 791 150.3 4.8
Leasingkohteet 865 907.7 946 673.4 9.3
Saamistodistukset 22 668 772.2 23 923 371.2 5.5
Osakkeet ja osuudet 3 930 074.6 4 480 793.5 14.0
Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 75 029.2 83 186.2 10.9
Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 1 896 000.2 1 806 107.3 -4.7
Johdannaissopimukset 86 066 423.2 170 909 598.2 98.6
Aineettomat hyödykkeet 176 352.4 226 705.9 28.6
Aineelliset hyödykkeet 1 205 245.2 1 171 092.9 -2.8
Osakeanti-/sijoitusosuusanti-/kantarahastoantisaamiset .. .. ..
Muut varat 21 915 365.6 11 479 797.7 -47.6
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 1 586 813.4 2 166 056.0 36.5
Laskennalliset verosaamiset 105 982.2 99 089.0 -6.5
VASTAAVAA YHTEENSÄ 431 757 211.0 523 331 697.2 21.2
VASTATTAVAA .. .. ..
VIERAS PÄÄOMA 408 902 162.6 499 696 848.3 22.2
Velat luottolaitoksille 76 658 324.2 91 863 976.4 19.8
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 141 041 083.2 149 095 352.1 5.7
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 62 618 241.6 64 615 396.2 3.2
Johdannaissopimukset.ja muut kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat 85 638 605.5 169 722 982.3 98.2
Muut velat 38 134 852.3 18 765 285.7 -50.8
Siirtovelat ja saadut ennakot 1 976 857.2 2 502 566.7 26.6
Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 2 777 926.6 3 070 581.8 10.5
Laskennalliset verovelat 56 272.0 60 707.1 7.9
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 2 450 891.1 2 652 477.4 8.2
OMA PÄÄOMA 20 404 157.3 20 982 371.5 2.8
Osakepääoma/Osuuspääoma/Peruspääoma 4 172 273.7 4 141 034.1 -0.7
Sijoitusosuuspääoma/Kantarahasto/Lisäpääoma 20 300.0 24 750.0 21.9
Ylikurssirahasto 1 263 043.2 1 247 851.8 -1.2
Arvonkorotusrahasto 3 496.4 -2 044.1 *) 2)
Muut sidotut rahastot 1 427 518.5 1 492 010.0 4.5
Vapaat rahastot 4 826 498.5 4 979 265.5 3.2
Edellisten tilikausien voitto tai tappio 8 122 073.7 8 431 660.7 3.8
Tilikauden voitto tai tappio 568 953.3 667 843.5 17.4
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 431 757 211.0 523 331 697.2 21.2
Taseen ulkopuoliset sitoumukset 55 720 029.1 55 188 491.3 -1.0
Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 23 374 105.8 23 852 699.6 2.0
Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 32 345 923.3 23 771 072.5 -3.1
1) Kotimaiset pankit ml. niiden ulkomailla toimivat sivukonttorit; pl. Suomessa toimivat ulkomaisten pankkien sivukonttorit.
2) Muutos positiivisen ja negatiivisen luvun välillä.

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marja Keltanen 09 1734 3328, Susanna Laine 09 1734 3317, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 15.6.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 1. vuosineljännes 2012, Liitetaulukko 2. Kotimaisten talletuspankkien tase 31.3.2012, 1000 € . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2012/01/llai_2012_01_2012-06-15_tau_002_fi.html