Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Luottolaitosten tilinpäätökset 2021, 3. vuosineljännes

Liitetaulukko 3. Tietoja osuuspankeista, tuloslaskelmat 1000 €

  OPKn jäsenosuuspankit Paikallisosuuspankit
1.1.-31.3.2011 1.1.-31.3.2012 1.1.-31.3.2011 1.1.-31.3.2012
Korkotuotot 219 748.2 266 399.7 29 385.7 31 166.2
Leasingtoiminnan nettotuotot .. .. .. ..
Korkokulut 80 756.8 102 701.7 8 150.8 9 536.6
RAHOITUSKATE 138 991.4 163 698.0 21 234.9 21 629.6
Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 94 257.2 97 003.3 229.5 467.6
Palkkiotuotot 76 174.3 75 100.0 6 368.9 6 881.0
Palkkiokulut 7 752.1 8 402.1 972.4 924.2
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 199.3 7 410.5 -365.5 625.7
Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 1 386.3 374.9 5 241.4 3 289.9
Suojauslaskennan nettotulos .. .. -20.4 94.9
Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 5 932.2 5 380.4 104.6 138.1
Liiketoiminnan muut tuotot 6 513.5 5 799.9 479.0 325.8
Hallintokulut 139 807.8 143 820.6 17 047.4 17 210.3
Poistot ja arvonalent.aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 6 920.7 6 668.9 807.5 862.3
Liiketoiminnan muut kulut 31 545.2 36 899.7 2 665.2 2 907.6
Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 1 646.0 -488.3 -240.4 -152.3
Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot .. .. .. ..
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 135 782.4 159 464.0 12 020.3 11 700.5
Tilinpäätössiirrot -21.8 580.6 -1 785.4 -579.4
Tuloverot 12 330.7 15 700.5 2 763.4 2 703.7
Varsinaisen toiminnan voitto (tappio) verojen jälkeen 123 429.9 144 344.1 7 471.5 8 417.4
Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut .. .. .. ..
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 123 429.9 144 344.1 7 471.5 8 417.4

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marja Keltanen 09 1734 3328, Susanna Laine 09 1734 3317, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 15.6.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 1. vuosineljännes 2012, Liitetaulukko 3. Tietoja osuuspankeista, tuloslaskelmat 1000 € . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2012/01/llai_2012_01_2012-06-15_tau_003_fi.html