Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Luottolaitosten tilinpäätökset 2021, 3. vuosineljännes

Liitetaulukko 4. Tietoja osuuspankeista, taseet 1000 €

  OPKn jäsenosuuspankit Paikallisosuuspankit
31.3.2012 Muutos-% ed. v. 31.3.2012 Muutos-% ed. v.
VASTAAVAA .. .. .. ..
Käteiset varat 110 293.3 0.0 17 299.7 -0.5
Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset 1 596.4 -19.6 31 003.7 50.9
Saamiset luottolaitoksilta 4 005 017.9 15.7 467 288.0 6.9
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöltä 35 132 742.0 5.4 3 497 884.6 2.9
Leasingkohteet .. .. .. ..
Saamistodistukset 779 452.9 15.0 123 600.5 9.6
Osakkeet ja osuudet 2 200 830.2 14.2 200 594.6 -0.5
Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 3 078.0 93.2 71.7 -12.2
Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 8 511.7 7.9 6 517.4 0.8
Johdannaissopimukset 33 091.6 -10.9 20 077.2 85.9
Aineettomat hyödykkeet 1 055.6 28.9 997.9 -18.6
Aineelliset hyödykkeet 754 248.1 -2.7 95 040.1 6.3
Osakeanti-/sijoitusosuusanti-/kantarahastoantisaamiset .. .. .. ..
Muut varat 125 416.4 13.4 2 693.9 -50.2
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 174 485.8 14.7 29 213.8 21.5
Laskennalliset verosaamiset 5 220.0 29.4 3 139.7 ..
VASTAAVAA YHTEENSÄ 43 335 039.9 6.7 4 495 422.8 3.9
VASTATTAVAA .. .. .. ..
VIERAS PÄÄOMA 37 959 315.7 7.2 3 872 416.2 4.2
Velat luottolaitoksille 3 068 307.1 9.5 45 624.1 112.4
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 34 107 214.7 7.1 3 753 249.7 4.1
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 64 660.0 -21.0 8 259.0 -35.7
Johdannaissopimukset.ja muut kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat 20 519.8 80.3 .. -100.0
Muut velat 77 158.0 8.6 22 022.7 -12.3
Siirtovelat ja saadut ennakot 395 959.6 18.0 28 902.7 11.8
Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 196 348.1 -10.9 11 409.6 -26.9
Laskennalliset verovelat 29 148.4 -31.9 2 948.4 -19.5
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 1 184 968.1 2.7 128 750.3 1.2
OMA PÄÄOMA 4 190 756.1 3.4 494 256.3 2.3
Osakepääoma/Osuuspääoma/Peruspääoma 764 756.2 -2.5 110 948.5 2.5
Sijoitusosuuspääoma/Kantarahasto/Lisäpääoma .. .. .. ..
Ylikurssirahasto .. .. .. ..
Arvonkorotusrahasto 2 426.1 -5.6 814.9 -12.1
Muut sidotut rahastot 679 025.5 -4.3 64 283.5 -11.1
Vapaat rahastot 1 142 357.8 2.7 128 813.6 11.0
Edellisten tilikausien voitto tai tappio 1 457 846.4 10.4 180 978.4 1.7
Tilikauden voitto tai tappio 144 344.1 16.9 8 417.4 12.7
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 43 335 039.9 6.7 4 495 422.8 3.9
Taseen ulkopuoliset sitoumukset 3 684 196.4 4.6 249 911.4 0.5
Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 409 247.5 0.4 110 130.4 0.3
Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 3 274 948.9 5.2 139 781.0 0.6

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marja Keltanen 09 1734 3328, Susanna Laine 09 1734 3317, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 15.6.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 1. vuosineljännes 2012, Liitetaulukko 4. Tietoja osuuspankeista, taseet 1000 € . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2012/01/llai_2012_01_2012-06-15_tau_004_fi.html