Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Luottolaitosten tilinpäätökset 2021, 3. vuosineljännes

Liitetaulukko 1. Kotimaisten talletuspankkien tuloslaskelma 1.1.- 30.6.2012, 1000 €

Kotimaiset pankit 1) 1.1.-30.6.2011 1.1.-30.6.2012 Muutos-%
Korkotuotot 3 328 020.0 3 752 301.2 12.7
Leasingtoiminnan nettotuotot 14 194.1 14 909.2 5.0
Korkokulut 1 622 214.7 2 571 168.2 58.5
RAHOITUSKATE 1 719 999.4 1 196 042.2 -30.5
Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 228 980.3 229 132.8 0.1
Palkkiotuotot 793 967.1 817 747.3 3.0
Palkkiokulut 282 946.7 288 906.1 2.1
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 200 821.1 996 628.2 396.3
Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 21 192.7 8 337.4 -60.7
Suojauslaskennan nettotulos -6 482.4 -393.7 (-93.9) 2)
Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 11 154.6 10 388.3 -6.9
Liiketoiminnan muut tuotot 87 680.4 80 727.8 -7.9
Hallintokulut 1 202 321.0 1 203 564.6 0.1
Poistot ja arvonalent.aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 61 232.4 66 550.4 8.7
Liiketoiminnan muut kulut 203 403.1 223 436.2 9.8
Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 132 477.6 103 078.3 -22.2
Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot .. .. ..
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 1 174 932.4 1 453 074.7 23.7
Tilinpäätössiirrot -12 100.7 -8 785.7  
Tuloverot 246 246.3 316 766.5 28.6
Varsinaisen toiminnan voitto (tappio) verojen jälkeen 916 585.4 1 127 522.5 23.0
Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut 0.0 71.1 (Z) 3)
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 916 585.4 1 127 593.6 23.0
1) Kotimaiset pankit ml. niiden ulkomailla toimivat sivukonttorit; pl. Suomessa toimivat ulkomaisten pankkien sivukonttorit.
2) Negatiivinen erä pienenee.
3) Nimikkeellä ei tietoa vertailuajankohtana.

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marja Keltanen 09 1734 3328, Susanna Laine 09 1734 3317, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 27.9.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 2. vuosineljännes 2012, Liitetaulukko 1. Kotimaisten talletuspankkien tuloslaskelma 1.1.- 30.6.2012, 1000 € . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2012/02/llai_2012_02_2012-09-27_tau_001_fi.html