Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Luottolaitosten tilinpäätökset 2021, 3. vuosineljännes

Liitetaulukko 2. Kotimaisten talletuspankkien tase 30.6.2012 , 1000 €

Kotimaiset pankit 1) 30.6.2011 30.6.2012 Muutos-%
VASTAAVAA .. .. ..
Käteiset varat 9 009 387.3 20 793 848.9 130.8
Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset 15 288 887.9 26 253 560.6 71.7
Saamiset luottolaitoksilta 80 918 544.4 88 274 879.8 9.1
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöltä 179 868 817.5 190 803 697.9 6.1
Leasingkohteet 889 687.3 991 582.7 11.5
Saamistodistukset 34 626 008.9 22 870 190.8 -34.0
Osakkeet ja osuudet 4 268 349.5 4 447 977.0 4.2
Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 77 467.4 83 833.1 8.2
Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 1 922 009.1 1 812 979.2 -5.7
Johdannaissopimukset 84 813 333.3 163 542 086.8 92.8
Aineettomat hyödykkeet 183 481.8 229 505.1 25.1
Aineelliset hyödykkeet 1 195 851.7 1 169 008.7 -2.2
Osakeanti-/sijoitusosuusanti-/kantarahastoantisaamiset .. ..  
Muut varat 19 332 780.6 14 218 741.2 -26.5
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 1 711 035.0 1 770 745.0 3.5
Laskennalliset verosaamiset 105 045.1 97 205.4 -7.5
VASTAAVAA YHTEENSÄ 434 210 686.8 537 359 842.2 23.8
VASTATTAVAA .. .. ..
VIERAS PÄÄOMA 411 063 959.9 513 248 660.9 24.9
Velat luottolaitoksille 76 093 380.1 97 272 827.9 27.8
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 149 005 142.9 156 201 418.1 4.8
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 64 643 586.9 73 059 179.5 13.0
Johdannaissopimukset.ja muut kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat 83 804 534.5 160 975 790.8 92.1
Muut velat 32 793 307.5 20 093 131.6 -38.7
Siirtovelat ja saadut ennakot 2 099 128.7 2 451 353.6 16.8
Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 2 576 063.2 3 125 016.6 21.3
Laskennalliset verovelat 48 816.1 69 942.8 43.3
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 2 454 946.5 2 655 806.7 8.2
OMA PÄÄOMA 20 691 780.4 21 455 374.6 3.7
Osakepääoma/Osuuspääoma/Peruspääoma 4 178 975.5 4 156 346.5 -0.5
Sijoitusosuuspääoma/Kantarahasto/Lisäpääoma 24 750.0 24 750.0 0.0
Ylikurssirahasto 1 263 043.2 1 247 851.8 -1.2
Arvonkorotusrahasto 5 156.6 -9 529.1 *) 2)
Muut sidotut rahastot 1 383 052.9 1 533 819.7 10.9
Vapaat rahastot 4 860 132.2 5 023 352.0 3.4
Edellisten tilikausien voitto tai tappio 8 060 746.1 8 351 190.1 3.6
Tilikauden voitto tai tappio 915 923.9 1 127 593.6 23.1
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 434 210 686.8 537 359 842.2 23.8
Taseen ulkopuoliset sitoumukset 58 464 738.7 54 778 690.4 -6.3
Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 23 950 271.4 23 335 066.9 -2.6
Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 34 514 467.3 31 443 623.5 -8.9
1) Kotimaiset pankit ml. niiden ulkomailla toimivat sivukonttorit; pl. suomessa toimivat ulkomaisten pankkien sivukonttorit.
2) Muutos positiivisen ja negatiivisen luvun välillä.

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marja Keltanen 09 1734 3328, Susanna Laine 09 1734 3317, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 27.9.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 2. vuosineljännes 2012, Liitetaulukko 2. Kotimaisten talletuspankkien tase 30.6.2012 , 1000 € . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2012/02/llai_2012_02_2012-09-27_tau_002_fi.html