Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Luottolaitosten tilinpäätökset 2021, 3. vuosineljännes

Liitetaulukko 3. Tietoja osuuspankeista, tuloslaskelmat 1000 €

  OPKn jäsenosuuspankit Paikallisosuuspankit
1.1.-30.6.2011 1.1.-30.6.2012 1.1.-30.6.2011 1.1.-30.6.2012
Korkotuotot 456 990.3 520 429.2 60 250.0 61 025.3
Leasingtoiminnan nettotuotot .. .. .. ..
Korkokulut 168 373.4 202 006.5 16 782.7 18 464.4
RAHOITUSKATE 288 616.9 318 422.7 43 467.3 42 560.9
Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 99 135.1 100 475.6 2 031.8 2 370.3
Palkkiotuotot 135 510.2 134 441.1 14 034.6 14 359.3
Palkkiokulut 17 664.5 18 788.2 2 004.6 1 912.5
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot -2 323.3 9 335.1 -638.6 354.2
Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 4 956.7 -1 168.2 6 737.1 4 578.9
Suojauslaskennan nettotulos .. .. -41.9 -40.4
Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 10 659.6 8 727.9 550.9 551.4
Liiketoiminnan muut tuotot 12 445.1 11 470.1 1 299.5 839.8
Hallintokulut 284 298.2 287 510.7 34 973.5 34 992.5
Poistot ja arvonalent.aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 13 815.3 13 362.5 1 628.7 1 894.1
Liiketoiminnan muut kulut 59 856.3 69 569.0 5 275.8 5 849.1
Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 8 563.2 3 436.7 748.0 768.1
Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot .. .. .. ..
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 164 802.8 189 037.2 22 810.1 20 158.1
Tilinpäätössiirrot 1 277.6 1 696.1 -4 258.8 -3 211.3
Tuloverot 17 909.8 23 102.2 4 713.2 3 976.9
Varsinaisen toiminnan voitto (tappio) verojen jälkeen 148 170.6 167 631.1 13 838.1 12 969.9
Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut .. .. .. ..
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 148 170.6 167 631.1 13 838.1 12 969.9

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marja Keltanen 09 1734 3328, Susanna Laine 09 1734 3317, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 27.9.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 2. vuosineljännes 2012, Liitetaulukko 3. Tietoja osuuspankeista, tuloslaskelmat 1000 € . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2012/02/llai_2012_02_2012-09-27_tau_003_fi.html