Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Luottolaitosten tilinpäätökset 2021, 3. vuosineljännes

Liitetaulukko 4. Tietoja osuuspankeista, taseet 1000 €

  OPKn jäsenosuuspankit Paikallisosuuspankit
30.6.2012 Muutos-% ed. v. 30.6.2012 Muutos-% ed. v.
VASTAAVAA .. .. .. ..
Käteiset varat 117 253.9 -0.4 19 797.9 1.3
Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset 1 757.0 -22.2 29 866.0 38.9
Saamiset luottolaitoksilta 4 450 040.3 31.1 495 693.0 16.3
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöltä 35 393 992.2 3.8 3 556 770.1 3.6
Leasingkohteet .. .. .. ..
Saamistodistukset 770 624.5 16.3 115 507.8 0.9
Osakkeet ja osuudet 2 245 039.8 2.4 189 779.4 -12.2
Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 3 068.9 95.4 71.7 -12.2
Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 8 823.0 12.1 6 517.4 0.8
Johdannaissopimukset 46 185.3 52.4 24 979.5 161.3
Aineettomat hyödykkeet 1 030.3 30.9 948.8 -21.3
Aineelliset hyödykkeet 762 838.5 -1.1 94 684.8 6.9
Osakeanti-/sijoitusosuusanti-/kantarahastoantisaamiset 0.0 .. .. ..
Muut varat 42 288.5 17.6 1 819.9 11.5
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 157 593.8 33.5 27 804.4 28.7
Laskennalliset verosaamiset 3 387.0 -31.1 5 058.8 101.1
VASTAAVAA YHTEENSÄ 44 003 923.0 6.2 4 569 299.5 4.7
VASTATTAVAA .. .. .. ..
VIERAS PÄÄOMA 38 567 512.0 6.5 3 948 566.9 5.3
Velat luottolaitoksille 2 883 871.5 2.1 56 219.4 157.1
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 34 879 499.7 6.9 3 818 936.5 4.8
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 56 334.4 -30.3 4 266.6 -58.0
Johdannaissopimukset.ja muut kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat 28 475.2 231.7 .. -100.0
Muut velat 78 137.3 11.3 23 615.2 -7.8
Siirtovelat ja saadut ennakot 406 893.1 12.2 32 819.3 9.3
Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 196 354.3 -6.6 10 479.2 -28.6
Laskennalliset verovelat 37 946.5 10.1 2 230.7 -33.1
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 1 183 853.5 2.7 131 382.9 1.3
OMA PÄÄOMA 4 252 557.5 4.9 489 349.7 1.5
Osakepääoma/Osuuspääoma/Peruspääoma 777 977.7 -2.3 113 038.3 2.9
Sijoitusosuuspääoma/Kantarahasto/Lisäpääoma .. .. .. ..
Ylikurssirahasto .. .. .. ..
Arvonkorotusrahasto 2 657.3 3.3 814.9 -12.1
Muut sidotut rahastot 717 425.0 4.6 56 258.4 -16.3
Vapaat rahastot 1 169 212.0 4.0 134 303.5 4.3
Edellisten tilikausien voitto tai tappio 1 417 654.4 9.3 171 964.7 6.4
Tilikauden voitto tai tappio 167 631.1 13.1 12 969.9 -6.3
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 44 003 923.0 6.2 4 569 299.5 4.7
Taseen ulkopuoliset sitoumukset 3 808 999.1 5.5 247 054.0 -8.0
Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 427 923.9 3.6 89 883.6 -21.7
Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 3 381 075.2 5.7 157 170.4 2.2

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marja Keltanen 09 1734 3328, Susanna Laine 09 1734 3317, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 27.9.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 2. vuosineljännes 2012, Liitetaulukko 4. Tietoja osuuspankeista, taseet 1000 € . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2012/02/llai_2012_02_2012-09-27_tau_004_fi.html