Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Kotimaisten talletuspankkien tuloslaskelma 1.1.- 30.9.2012, 1000 €

Kotimaiset pankit 1) 1.1.-30.9.2011 1.1.-30.9.2012 Muutos-%
Korkotuotot 5 308 908,0 5 419 450,8 2,1
Leasingtoiminnan nettotuotot 20 537,9 21 998,0 7,1
Korkokulut 2 754 909,8 3 646 301,6 32,4
RAHOITUSKATE 2 574 536,1 1 795 147,2 -30,3
Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 244 210,6 284 459,6 16,5
Palkkiotuotot 1 169 753,9 1 203 718,0 2,9
Palkkiokulut 396 131,6 430 195,7 8,6
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 233 849,7 1 349 553,4 477,1
Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 19 501,7 35 348,5 81,3
Suojauslaskennan nettotulos -8 225,0 12 760,5 *) 2)
Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 18 899,0 13 496,1 -28,6
Liiketoiminnan muut tuotot 131 846,2 108 966,7 -17,4
Hallintokulut 1 781 954,2 1 762 577,1 -1,1
Poistot ja arvonalent.aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 93 085,0 95 842,8 3,0
Liiketoiminnan muut kulut 306 092,6 331 071,8 8,2
Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 145 564,3 206 726,2 42,0
Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot -762,0 1 617,6 *)
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 1 662 306,5 1 975 418,8 18,8
Tilinpäätössiirrot -19 055,0 -14 668,3 -23,0
Tuloverot 370 448,2 437 959,4 18,2
Varsinaisen toiminnan voitto (tappio) verojen jälkeen 1 272 803,3 1 522 791,1 19,6
Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut .. 71,1 (Z) 3)
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 1 272 803,3 1 522 862,2 19,6
1) Kotimaiset pankit ml. niiden ulkomailla toimivat sivukonttorit; pl. Suomessa toimivat ulkomaisten pankkien sivukonttorit.
2) Muutos positiivisen ja negatiivisen luvun välillä.
3) Nimikkeellä ei tietoa vertailuajankohtana.

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marja Keltanen 09 1734 3328, Susanna Laine 09 1734 3317, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 11.12.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 3. vuosineljännes 2012, Liitetaulukko 1. Kotimaisten talletuspankkien tuloslaskelma 1.1.- 30.9.2012, 1000 € . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/llai/2012/03/llai_2012_03_2012-12-11_tau_001_fi.html