Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 3. Tietoja osuuspankeista, tuloslaskelmat 1000 €

  OPKn jäsenosuuspankit Paikallisosuuspankit
1.1.-30.9.2011 1.1.-30.9.2012 1.1.-30.9.2011 1.1.-30.9.2012
Korkotuotot 716 246,1 755 592,5 92 634,8 89 460,0
Leasingtoiminnan nettotuotot .. .. .. ..
Korkokulut 267 317,7 293 876,2 26 192,7 26 619,2
RAHOITUSKATE 448 928,4 461 716,3 66 442,1 62 840,8
Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 106 631,9 101 208,1 2 145,2 2 409,0
Palkkiotuotot 195 109,3 191 265,1 21 142,1 22 660,6
Palkkiokulut 26 346,7 28 798,4 3 035,8 2 891,9
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot -11 494,4 15 195,0 -810,3 606,3
Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 4 955,8 368,2 5 932,6 5 303,8
Suojauslaskennan nettotulos .. .. -9,2 -21,2
Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 15 075,8 11 551,6 720,6 535,5
Liiketoiminnan muut tuotot 17 597,5 16 363,7 1 626,8 1 329,4
Hallintokulut 408 532,0 413 844,9 50 894,2 50 886,6
Poistot ja arvonalent.aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 20 676,0 20 013,1 2 536,7 2 819,5
Liiketoiminnan muut kulut 88 184,7 100 232,0 8 061,8 8 820,4
Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 13 994,4 7 106,6 2 364,6 1 006,3
Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot .. .. .. ..
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 219 070,5 227 673,0 30 296,8 29 239,5
Tilinpäätössiirrot 1 194,4 1 675,3 -6 543,3 -5 083,3
Tuloverot 30 202,4 32 022,5 6 156,0 5 816,8
Varsinaisen toiminnan voitto (tappio) verojen jälkeen 190 062,5 197 325,8 17 597,5 18 339,4
Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut .. .. .. ..
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 190 062,5 197 325,8 17 597,5 18 339,4

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marja Keltanen 09 1734 3328, Susanna Laine 09 1734 3317, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 11.12.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 3. vuosineljännes 2012, Liitetaulukko 3. Tietoja osuuspankeista, tuloslaskelmat 1000 € . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/llai/2012/03/llai_2012_03_2012-12-11_tau_003_fi.html