Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 4. Tietoja osuuspankeista, taseet 1000 €

  OPKn jäsenosuuspankit Paikallisosuuspankit
30.9.2012 Muutos-% ed. v. 30.9.2012 Muutos-% ed. v.
VASTAAVAA .. .. .. ..
Käteiset varat 112 961,6 1,1 17 774,8 -0,6
Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset 1 760,0 -25,2 29 408,2 11,1
Saamiset luottolaitoksilta 4 235 809,2 11,3 499 897,4 15,5
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöltä 36 457 784,7 6,5 3 608 812,0 3,9
Leasingkohteet .. .. .. ..
Saamistodistukset 783 788,0 8,8 121 157,0 -1,4
Osakkeet ja osuudet 2 304 904,0 7,9 199 012,9 7,4
Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 3 068,9 -5,5 71,7 -12,2
Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 8 823,0 12,1 6 517,4 0,8
Johdannaissopimukset 64 492,4 175,6 27 743,5 53,2
Aineettomat hyödykkeet 1 002,6 -1,0 930,2 -15,9
Aineelliset hyödykkeet 753 319,4 -1,9 93 685,5 4,9
Osakeanti-/sijoitusosuusanti-/kantarahastoantisaamiset .. .. .. ..
Muut varat 45 078,4 19,6 2 126,2 22,8
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 180 232,2 8,4 31 224,0 25,9
Laskennalliset verosaamiset 2 179,5 -70,7 4 117,2 -34,7
VASTAAVAA YHTEENSÄ 44 955 203,9 6,9 4 642 478,0 5,3
VASTATTAVAA .. .. .. ..
VIERAS PÄÄOMA 39 470 272,6 7,0 4 011 229,9 5,4
Velat luottolaitoksille 3 481 721,4 19,3 51 550,7 137,8
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 35 157 688,0 6,1 3 883 254,5 4,9
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 40 288,6 -56,5 1 116,8 -88,3
Johdannaissopimukset.ja muut kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat 36 725,8 193,6 .. ..
Muut velat 74 218,3 13,4 27 052,5 5,7
Siirtovelat ja saadut ennakot 434 279,6 4,8 36 492,6 7,5
Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 190 962,0 -9,2 8 504,2 -30,4
Laskennalliset verovelat 54 388,9 132,5 3 258,6 37,0
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 1 183 874,7 2,7 133 254,0 0,9
OMA PÄÄOMA 4 301 056,6 7,3 497 994,1 6,4
Osakepääoma/Osuuspääoma/Peruspääoma 742 516,0 -0,5 110 231,9 3,2
Sijoitusosuuspääoma/Kantarahasto/Lisäpääoma .. .. .. ..
Ylikurssirahasto .. .. .. ..
Arvonkorotusrahasto 2 657,1 3,3 814,9 0,0
Muut sidotut rahastot 771 652,8 19,1 62 339,7 19,1
Vapaat rahastot 1 169 209,4 4,0 134 303,5 4,3
Edellisten tilikausien voitto tai tappio 1 417 695,5 9,3 171 964,7 6,5
Tilikauden voitto tai tappio 197 325,8 3,8 18 339,4 4,2
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 44 955 203,9 6,9 4 642 478,0 5,3
Taseen ulkopuoliset sitoumukset 3 837 277,3 5,5 236 795,8 -8,1
Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 422 089,7 -0,7 88 346,4 -22,7
Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 3 415 187,6 6,3 148 449,4 3,6

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marja Keltanen 09 1734 3328, Susanna Laine 09 1734 3317, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 11.12.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 3. vuosineljännes 2012, Liitetaulukko 4. Tietoja osuuspankeista, taseet 1000 € . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/llai/2012/03/llai_2012_03_2012-12-11_tau_004_fi.html