Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Kotimaisten talletuspankkien tuloslaskelma 1.1.- 31.12.2012, 1000 €

Kotimaiset pankit 1) 1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2012 Muutos-%
Korkotuotot 7 343 027,6 6 887 468,6 -6,2
Leasingtoiminnan nettotuotot 29 454,1 28 792,3 -2,2
Korkokulut 4 043 837,3 4 452 463,6 10,1
RAHOITUSKATE 3 328 644,4 2 463 797,3 -26,0
Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 262 437,6 372 818,5 42,1
Palkkiotuotot 1 568 753,0 1 631 981,1 4,0
Palkkiokulut 543 772,3 602 143,9 10,7
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 607 135,4 1 614 623,2 165,9
Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 21 514,4 75 622,4 251,5
Suojauslaskennan nettotulos -6 353,7 6 699,6 *) 2)
Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 22 865,3 13 079,4 -42,8
Liiketoiminnan muut tuotot 167 726,8 148 191,5 -11,6
Hallintokulut 2 424 141,8 2 419 881,3 -0,2
Poistot ja arvonalent.aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 126 629,7 132 837,2 4,9
Liiketoiminnan muut kulut 417 400,0 450 195,8 7,9
Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 229 598,7 307 079,7 33,7
Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot -4 382,3 5 556,8 *)
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 2 235 563,0 2 409 118,3 7,8
Tilinpäätössiirrot -203 613,5 -231 522,8 (-13,7) 3)
Tuloverot 461 242,6 496 589,4 7,7
Varsinaisen toiminnan voitto (tappio) verojen jälkeen 1 570 706,9 1 681 006,1 7,0
Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut .. 71,1 (Z) 4)
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 1 570 706,9 1 681 077,2 7,0
1) Kotimaiset pankit ml. niiden ulkomailla toimivat sivukonttorit; pl. Suomessa toimivat ulkomaisten pankkien sivukonttorit.
2) Muutos positiivisen ja negatiivisen luvun välillä.
3) Negatiivinen erä kasvaa.
4) Nimikkeellä ei tietoa vertailuajankohtana.

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marja Keltanen 09 1734 3328, Kristiina Nieminen 09 1734 2957, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 4.4.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 4. vuosineljännes 2012, Liitetaulukko 1. Kotimaisten talletuspankkien tuloslaskelma 1.1.- 31.12.2012, 1000 € . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2012/04/llai_2012_04_2013-04-04_tau_001_fi.html