Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 3. Tietoja osuuspankeista, tuloslaskelmat 1000 €

  OPKn jäsenosuuspankit Paikallisosuuspankit
1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2012
Korkotuotot 988 091,9 969 162,6 120 656,8 116 016,3
Leasingtoiminnan nettotuotot .. .. .. ..
Korkokulut 371 489,0 374 672,4 34 550,6 33 668,4
RAHOITUSKATE 616 602,9 594 490,2 86 106,2 82 347,9
Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 107 215,2 102 642,5 2 155,2 2 497,5
Palkkiotuotot 260 429,2 266 116,4 27 581,8 30 511,0
Palkkiokulut 36 215,8 39 393,4 3 838,4 3 841,4
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot -8 534,0 18 368,8 -2 174,0 684,3
Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 3 594,2 1 518,9 5 777,7 4 997,9
Suojauslaskennan nettotulos .. .. 118,2 -112,1
Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 18 838,3 12 675,9 1 028,2 304,3
Liiketoiminnan muut tuotot 24 732,1 24 504,1 2 295,7 3 154,4
Hallintokulut 557 001,6 560 460,9 68 291,8 70 470,9
Poistot ja arvonalent.aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 27 451,3 27 449,9 3 276,4 3 581,1
Liiketoiminnan muut kulut 119 480,9 133 902,8 10 793,0 13 197,4
Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 30 905,4 31 876,3 8 658,6 3 849,4
Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot .. .. .. ..
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 251 822,9 227 233,5 28 030,8 29 445,0
Tilinpäätössiirrot -31 795,4 -62 268,1 -2 111,7 -5 786,1
Tuloverot 33 376,2 16 988,6 6 378,5 5 527,8
Varsinaisen toiminnan voitto (tappio) verojen jälkeen 186 651,3 147 976,8 19 540,6 18 131,1
Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut .. .. .. ..
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 186 651,3 147 976,8 19 540,6 18 131,1

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marja Keltanen 09 1734 3328, Kristiina Nieminen 09 1734 2957, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 4.4.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 4. vuosineljännes 2012, Liitetaulukko 3. Tietoja osuuspankeista, tuloslaskelmat 1000 € . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2012/04/llai_2012_04_2013-04-04_tau_003_fi.html