Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 4. Tietoja osuuspankeista, taseet 1000 €

  OPKn jäsenosuuspankit Paikallisosuuspankit
31.12.2012 Muutos-% ed. v. 31.12.2012 Muutos-% ed. v.
VASTAAVAA .. .. .. ..
Käteiset varat 136 325,6 10,3 17 102,2 -12,0
Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset 1 755,3 -25,2 27 354,2 0,2
Saamiset luottolaitoksilta 3 880 245,4 -5,0 524 023,2 6,6
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöltä 36 936 456,7 6,0 3 625 937,9 4,2
Leasingkohteet .. .. .. ..
Saamistodistukset 705 779,1 -0,5 116 818,6 -1,4
Osakkeet ja osuudet 2 382 799,0 11,7 212 007,3 10,9
Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 3 012,5 -3,4 71,7 0,0
Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 8 887,1 6,1 6 517,4 0,0
Johdannaissopimukset 69 896,9 155,9 27 091,7 40,4
Aineettomat hyödykkeet 1 390,5 28,8 747,1 -31,1
Aineelliset hyödykkeet 752 337,3 -1,9 93 950,3 0,9
Osakeanti-/sijoitusosuusanti-/kantarahastoantisaamiset .. .. .. ..
Muut varat 42 967,3 10,2 2 460,8 36,1
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 136 468,8 -17,0 21 422,7 -4,4
Laskennalliset verosaamiset 1 124,0 -86,8 3 584,0 -23,4
VASTAAVAA YHTEENSÄ 45 059 445,5 5,0 4 679 089,1 4,5
VASTATTAVAA .. .. .. ..
VIERAS PÄÄOMA 39 501 891,9 4,7 4 041 809,0 4,4
Velat luottolaitoksille 3 478 530,2 18,7 61 762,1 51,3
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 35 232 801,1 3,6 3 896 963,5 4,0
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 24 156,7 -69,9 1 121,7 -87,0
Johdannaissopimukset.ja muut kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat 40 347,9 144,8 .. -100,0
Muut velat 78 770,4 4,7 47 416,9 21,5
Siirtovelat ja saadut ennakot 389 071,6 -2,0 22 370,6 0,4
Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 190 962,0 -5,2 8 504,4 -30,4
Laskennalliset verovelat 67 252,0 245,9 3 669,8 69,3
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 1 247 819,2 5,2 133 959,2 4,5
OMA PÄÄOMA 4 309 734,4 7,6 503 320,9 5,6
Osakepääoma/Osuuspääoma/Peruspääoma 758 501,3 0,3 112 365,4 3,3
Sijoitusosuuspääoma/Kantarahasto/Lisäpääoma .. .. .. ..
Ylikurssirahasto .. .. .. ..
Arvonkorotusrahasto 2 657,3 4,2 823,1 1,0
Muut sidotut rahastot 815 350,9 27,6 65 901,7 15,3
Vapaat rahastot 1 169 328,8 4,0 134 303,5 4,3
Edellisten tilikausien voitto tai tappio 1 415 919,3 9,2 171 796,1 6,3
Tilikauden voitto tai tappio 147 976,8 -20,7 18 131,1 -7,2
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 45 059 445,5 5,0 4 679 089,1 4,5
Taseen ulkopuoliset sitoumukset 3 522 140,2 4,0 200 512,5 -18,2
Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 421 210,5 1,2 86 790,7 -23,3
Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 3 100 929,7 4,4 113 721,8 -13,9

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marja Keltanen 09 1734 3328, Kristiina Nieminen 09 1734 2957, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 4.4.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 4. vuosineljännes 2012, Liitetaulukko 4. Tietoja osuuspankeista, taseet 1000 € . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2012/04/llai_2012_04_2013-04-04_tau_004_fi.html