Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Kotimaisten talletuspankkien tuloslaskelma 1.1.- 31.3.2013, 1000 €

Kotimaiset pankit 1) 1.1.-31.3.2012 1.1.-31.3.2013 Muutos-%
Korkotuotot 1 946 841,2 1 339 172,7 -31,2
Leasingtoiminnan nettotuotot 7 866,6 6 145,5 -21,9
Korkokulut 1 172 606,6 693 787,3 -40,8
RAHOITUSKATE 782 101,2 651 530,9 -16,7
Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 207 988,4 288 541,7 38,7
Palkkiotuotot 408 505,4 448 330,5 9,7
Palkkiokulut 140 702,3 308 960,5 119,6
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 308 513,1 270 347,8 -12,4
Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 9 635,9 34 092,7 253,8
Suojauslaskennan nettotulos 3 840,6 3 825,0 -0,4
Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 5 841,8 5 044,5 -13,6
Liiketoiminnan muut tuotot 41 166,1 38 384,0 -6,8
Hallintokulut 601 301,7 611 731,1 1,7
Poistot ja arvonalent.aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 33 772,7 27 615,0 -18,2
Liiketoiminnan muut kulut 112 524,7 130 678,7 16,1
Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 52 208,0 14 660,5 -71,9
Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot .. .. ..
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 827 083,1 646 451,3 -21,8
Tilinpäätössiirrot -5 455,1 -9 670,9 (77,3) 2)
Tuloverot 153 784,5 89 263,2 -42,0
Varsinaisen toiminnan voitto (tappio) verojen jälkeen 667 843,5 547 517,2 -18,0
Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut 0,0 -295,0 (Z) 3)
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 667 843,5 547 222,2 -18,1
1) Kotimaiset pankit ml. niiden ulkomailla toimivat sivuokonttorit; pl. Suomessa toimivat ulkomaisten pankkien sivukonttorit.
2) Negatiivinen erä kasvaa.
3) Nimikkeellä ei ole tietoa vertailuajankohtana.

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marja Keltanen 09 1734 3328, Kristiina Nieminen 09 1734 2957, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 7.10.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 1. vuosineljännes 2013, Liitetaulukko 1. Kotimaisten talletuspankkien tuloslaskelma 1.1.- 31.3.2013, 1000 € . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/llai/2013/01/llai_2013_01_2013-06-13_tau_001_fi.html