Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 2. Kotimaisten talletuspankkien tase 31.3.2013 1000 €

  31.3.2012 31.3.2013 Muutos-%
VASTAAVAA .. .. ..
Käteiset varat 5 660 185,7 32 842 068,2 480,2
Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset 27 369 605,9 27 700 131,0 1,2
Saamiset luottolaitoksilta 89 218 284,0 67 893 767,3 -23,9
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöltä 183 791 150,3 198 273 362,2 7,9
Leasingkohteet 946 673,4 1 101 470,6 16,4
Saamistodistukset 23 923 371,2 24 512 234,5 2,5
Osakkeet ja osuudet 4 480 793,5 4 123 766,8 -8,0
Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 83 186,2 82 260,2 -1,1
Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 1 806 107,3 1 787 817,6 -1,0
Johdannaissopimukset 170 909 598,2 104 998 250,2 -38,6
Aineettomat hyödykkeet 226 705,9 226 015,8 -0,3
Aineelliset hyödykkeet 1 171 092,9 1 136 873,4 -2,9
Osakeanti-/sijoitusosuusanti-/kantarahastoantisaamiset .. .. ..
Muut varat 11 479 797,7 16 865 065,8 46,9
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 2 166 056,0 1 836 544,6 -15,2
Laskennalliset verosaamiset 99 089,0 124 992,4 26,1
VASTAAVAA YHTEENSÄ 523 331 697,2 483 504 620,6 -7,6
VASTATTAVAA .. .. ..
VIERAS PÄÄOMA 499 696 848,3 461 322 008,8 -7,7
Velat luottolaitoksille 91 863 976,4 96 898 699,9 5,5
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 149 095 352,1 163 941 593,3 10,0
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 64 615 396,2 72 105 745,0 11,6
Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat 169 722 982,3 101 296 135,1 -40,3
Muut velat 18 765 285,7 21 973 974,8 17,1
Siirtovelat ja saadut ennakot 2 502 566,7 2 334 114,3 -6,7
Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 3 070 581,8 2 664 363,4 -13,2
Laskennalliset verovelat 60 707,1 107 383,0 76,9
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 2 652 477,4 2 887 478,0 8,9
OMA PÄÄOMA 20 982 371,5 19 295 133,8 -8,0
Osakepääoma/Osuuspääoma/Peruspääoma 4 141 034,1 4 151 944,2 0,3
Sijoitusosuuspääoma/Kantarahasto/Lisäpääoma 24 750,0 25 750,0 4,0
Ylikurssirahasto 1 247 851,8 1 247 851,8 0,0
Arvonkorotusrahasto -2 044,1 14 151,3 *) 1)
Muut sidotut rahastot 1 492 010,0 1 702 491,9 14,1
Vapaat rahastot 4 979 265,5 5 033 202,5 1,1
Edellisten tilikausien voitto tai tappio 8 431 660,7 6 572 519,9 -22,0
Tilikauden voitto tai tappio 667 843,5 547 222,2 -18,1
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 523 331 697,2 483 504 620,6 -7,6
Taseen ulkopuoliset sitoumukset 55 188 491,3 53 120 455,8 -3,7
Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 23 852 699,6 21 913 022,7 -8,1
Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 23 771 072,5 31 207 433,1 -0,4
1) Muutos positiivisen ja negatiivisen luvun välillä.

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marja Keltanen 09 1734 3328, Kristiina Nieminen 09 1734 2957, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 7.10.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 1. vuosineljännes 2013, Liitetaulukko 2. Kotimaisten talletuspankkien tase 31.3.2013 1000 € . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/llai/2013/01/llai_2013_01_2013-06-13_tau_002_fi.html