Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 3. Tietoja osuuspankeista, tuloslaskelmat 1000 €

  OPKn jäsenosuuspankit Paikallisosuuspankit
1.1.-31.3.2012 1.1.-31.3.2013 1.1.-31.3.2012 1.1.-31.3.2013
Korkotuotot 266 399,7 195 748,8 31 166,2 25 105,2
Leasingtoiminnan nettotuotot .. .. .. ..
Korkokulut 102 701,7 72 251,9 9 536,6 6 146,6
RAHOITUSKATE 163 698,0 123 496,9 21 629,6 18 958,6
Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 97 003,3 98 547,5 467,6 260,7
Palkkiotuotot 75 100,0 95 649,1 6 881,0 7 554,5
Palkkiokulut 8 402,1 9 050,0 924,2 855,0
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 7 410,5 4 028,1 625,7 169,4
Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 374,9 5 516,3 3 289,9 4 316,4
Suojauslaskennan nettotulos .. .. 94,9 -29,1
Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 5 380,4 3 645,6 138,1 467,3
Liiketoiminnan muut tuotot 5 799,9 5 824,9 325,8 303,1
Hallintokulut 143 820,6 141 217,7 17 210,3 17 647,0
Poistot ja arvonalent.aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 6 668,9 6 515,4 862,3 866,6
Liiketoiminnan muut kulut 36 899,7 42 089,3 2 907,6 3 984,6
Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista -488,3 1 164,7 -152,3 -153,8
Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot .. .. .. ..
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 159 464,0 136 671,3 11 700,5 8 801,5
Tilinpäätössiirrot 580,6 -65,7 -579,4 107,6
Tuloverot 15 700,5 11 114,2 2 703,7 2 444,3
Varsinaisen toiminnan voitto (tappio) verojen jälkeen 144 344,1 125 491,4 8 417,4 6 464,8
Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut .. .. .. ..
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 144 344,1 125 491,4 8 417,4 6 464,8

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marja Keltanen 09 1734 3328, Kristiina Nieminen 09 1734 2957, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 7.10.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 1. vuosineljännes 2013, Liitetaulukko 3. Tietoja osuuspankeista, tuloslaskelmat 1000 € . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/llai/2013/01/llai_2013_01_2013-06-13_tau_003_fi.html