Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 4. Tietoja osuuspankeista, taseet 1000 €

Korjattu 7.10.2013. Rivi Aineettomat hyödykkeet korjattu uudelleen.
Korjattu 19.9.2013. Korjatut luvut on merkitty punaisella.
  OPKn jäsenosuuspankit Paikallisosuuspankit
31.3.2013 Muutos-% ed. v. 31.3.2013 Muutos-% ed. v.
VASTAAVAA .. .. .. ..
Käteiset varat 107 375,4 -2,6 15 615,5 -9,7
Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset 1 287,6 -19,3 26 150,8 -15,7
Saamiset luottolaitoksilta 3 981 297,4 -0,6 494 516,1 5,8
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöltä 37 390 259,1 6,4 3 654 558,1 4,5
Leasingkohteet .. .. .. ..
Saamistodistukset 674 547,3 -13,5 118 201,1 -4,4
Osakkeet ja osuudet 2 406 787,8 9,4 219 409,4 9,4
Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 4 438,5 44,2 71,7 0,0
Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 8 884,1 4,4 6 517,4 0,0
Johdannaissopimukset 65 174,7 97,0 23 576,1 17,4
Aineettomat hyödykkeet 1 308 23,9 3 557 256,4
Aineelliset hyödykkeet 751 108,8 -0,4 90 411,4 -4,9
Osakeanti-/sijoitusosuusanti-/kantarahastoantisaamiset .. .. .. ..
Muut varat 123 768,5 -1,3 2 978,4 10,6
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 156 894,5 -10,1 27 936,3 -4,4
Laskennalliset verosaamiset 1 132,4 -78,3 3 099,9 -1,3
VASTAAVAA YHTEENSÄ 45 674 264,1 5,4 4 686 599,0 4,3
VASTATTAVAA .. .. .. ..
VIERAS PÄÄOMA 39 986 451,8 5,3 4 040 380,8 4,3
Velat luottolaitoksille 3 619 237,5 18,0 58 090,3 27,3
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 35 592 140,0 4,4 3 920 249,2 4,4
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 51 855,8 -19,8 2 285,7 -72,3
Johdannaissopimukset.ja muut kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat 35 074,2 70,9 .. ..
Muut velat 69 054,4 -10,5 20 670,0 -6,1
Siirtovelat ja saadut ennakot 362 126,1 -8,5 28 030,2 -3,0
Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 190 962,0 -2,7 7 701,0 -32,5
Laskennalliset verovelat .. .. .. ..
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 1 247 144,1 5,2 133 849,5 4,0
OMA PÄÄOMA 4 440 669,4 6,0 512 367,5 3,7
Osakepääoma/Osuuspääoma/Peruspääoma 771 684,9 0,9 114 929,1 3,6
Sijoitusosuuspääoma/Kantarahasto/Lisäpääoma .. .. .. ..
Ylikurssirahasto .. .. .. ..
Arvonkorotusrahasto 2 657,3 9,5 823,1 1,0
Muut sidotut rahastot 813 274,2 19,8 66 293,6 3,1
Vapaat rahastot 1 176 009,9 2,9 134 303,5 4,3
Edellisten tilikausien voitto tai tappio 1 551 551,7 6,4 189 553,4 4,7
Tilikauden voitto tai tappio 125 491,4 -13,1 6 464,8 -23,2
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 45 674 265,3 5,4 4 686 597,8 4,3
Taseen ulkopuoliset sitoumukset 3 813 767,6 3,5 208 940,3 -16,4
Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 416 583,6 1,8 85 357,2 -22,5
Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 3 397 184,0 3,7 123 583,1 -11,6

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marja Keltanen 09 1734 3328, Kristiina Nieminen 09 1734 2957, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 7.10.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 1. vuosineljännes 2013, Liitetaulukko 4. Tietoja osuuspankeista, taseet 1000 € . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/llai/2013/01/llai_2013_01_2013-06-13_tau_004_fi.html