Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Kotimaisten talletuspankkien tuloslaskelma 1.1.- 30.6.2013, 1000 euroa

Kotimaiset pankit (1 1.1.- 30.6.2012 1.1.- 30.6.2013 Muutos-%
Korkotuotot 3 752 301 2 679 691 -28,6
Leasingtoiminnan nettotuotot 14 909 13 193 -11,5
Korkokulut 2 571 168 1 365 671 -46,9
RAHOITUSKATE 1 196 042 1 327 211 11,0
Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 229 133 348 689 52,2
Palkkiotuotot 817 747 876 444 7,2
Palkkiokulut 288 906 548 953 90,0
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 996 628 603 379 -39,5
Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 8 337 56 234 574,5
Suojauslaskennan nettotulos -394 1 971 *) 3)
Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 10 388 20 342 95,8
Liiketoiminnan muut tuotot 80 728 70 333 -12,9
Hallintokulut 1 203 565 1 218 574 1,2
Poistot ja arvonalentumiset aineel lisista ja aineettomista hyödykkeistä 66 550 55 348 -16,8
Liiketoiminnan muut kulut 223 436 259 431 16,1
Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 103 078 56 652 -45,0
Muiden rahoitusvarojen arvonalentumis tappiot .. 20 (Z) 4)
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 1 453 075 1 165 626 -19,8
Tilinpäätössiirrot -8 786 -19 314 119,8 2)
Tuloverot 316 767 210 826 -33,4
Varsinaisen toim.voitto/tappio verojen jälkeen 1 127 523 935 486 -17,0
Muun kuin varsinaisen toim.tuotot ja kulut 71   -100
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 1 127 594 935 486 -17,0
1) Kotimaiset pankit ml. niiden ulkomailla toimivat sivukonttorit; pl.Suomessa toimivat ulkomaisten pankkien sivukonttorit
2) negatiivinen erä kasvaa
3) muutos positiivisen ja negatiivisen luvun välillä
4) nimikkeellä ei tietoa vertailuajankohtana

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen 09 1734 3630, Kristiina Nieminen 09 1734 2957, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 26.9.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 2. vuosineljännes 2013, Liitetaulukko 1. Kotimaisten talletuspankkien tuloslaskelma 1.1.- 30.6.2013, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2013/02/llai_2013_02_2013-09-26_tau_001_fi.html