Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 3. Osuuspankkien tuloslaskelma, 1000 euroa

  OPKn jäsenosuuspankit Paikallisosuuspankit
1.1.- 30.6.2012 1.1.- 30.6.2013 1.1.- 30.6.2012 1.1.- 30.6.2013
Korkotuotot 520 429 391 363 61 025 50 144
Leasingtoiminnan nettotuotot .. .. .. ..
Korkokulut 202 007 139 617 18 464 11 647
RAHOITUSKATE 318 423 251 745 42 561 38 496
Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 100 476 102 724 2 370 1 755
Palkkiotuotot 134 441 162 821 14 359 17 015
Palkkiokulut 18 788 20 370 1 913 1 823
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 9 335 2 038 354 -11
Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot -1 168 13 715 4 579 8 383
Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 8 728 11 577 551 1 044
Liiketoiminnan muut tuotot 11 470 11 730 840 779
Hallintokulut 287 511 282 502 34 993 35 464
Poistot ja arvonalentumiset aineel lisista ja aineettomista hyödykkeistä 13 363 12 962 1 894 1 754
Liiketoiminnan muut kulut 69 569 77 884 5 849 7 748
Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 3 437 9 673 768 260
Muiden rahoitusvarojen arvonalentumis tappiot .. .. .. ..
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 189 037 152 962 20 158 20 359
Tilinpäätössiirrot 1 696 -83 -3 211 814
Tuloverot 23 102 15 990 3 977 5 550
Varsinaisen toim.voitto/tappio verojen jälkeen 167 631 136 889 12 970 15 623
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 167 631 136 889 12 970 15 623
Suojauslaskennan nettotulos .. .. -40 -34

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen 09 1734 3630, Kristiina Nieminen 09 1734 2957, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 26.9.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 2. vuosineljännes 2013, Liitetaulukko 3. Osuuspankkien tuloslaskelma, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2013/02/llai_2013_02_2013-09-26_tau_003_fi.html