Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 4. Osuuspankkien tase, 1000 euroa

  OPKn jäsenosuuspankit Paikallisosuuspankit
1.1.- 30.6.2013 Muutos-% 1.1.- 30.6.2013 Muutos-%
Käteiset varat 115 934 -1,1 16 934 -14,5
Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset 1 283 -27,0 31 307 4,8
Saamiset luottolaitoksilta 3 975 128 -10,7 485 206 -2,1
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 38 308 618 8,2 3 691 750 3,8
Leasingkohteet .. .. .. ..
Saamistodistukset 656 176 -14,9 109 003 -5,6
Osakkeet ja osuudet 2 399 958 6,9 217 384 14,5
Osakkeet ja osuudet omistusyhteys yrityksissä 4 383 42,8 52 -27,9
Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 8 886 0,7 6 517 0,0
Johdannaissopimukset 53 793 16,5 18 915 -24,3
Aineettomat hyödykkeet 1 225 18,9 3 664 286,2
Aineelliset hyödykkeet 755 513 -1,0 89 644 -5,3
Osakeanti-/sijoitusosuusanti-/ kantarahastoantisaamiset .. .. .. ..
Muut varat 45 565 7,7 3 305 81,6
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 142 833 -9,4 25 418 -8,6
Laskennalliset verosaamiset 2 360 -30,3 4 127 -18,4
VASTAAVAA YHTEENSÄ 46 471 654 5,6 4 703 230 2,9
VIERAS PÄÄOMA 40 790 628 5,8 4 055 939 2,7
Velat luottolaitoksille 4 183 997 45,1 68 107 21,1
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 35 867 721 2,8 3 923 890 2,7
Yleiseen liikkeeseen lasketut velka kirjat 37 690 -33,1 1 909 -55,3
Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat 28 936 1,6 .. ..
Muut velat 69 467 -11,1 23 256 -1,5
Siirtovelat ja saadut ennakot 351 114 -13,7 29 923 -8,8
Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 190 962 -2,7 6 771 -35,4
Laskennalliset verovelat 60 741 60,1 2 083 -6,6
Tilinpäätössiirtojen kertymä 1 247 160 5,3 133 143 1,3
OMA PÄÄOMA 4 433 866 4,3 514 147 5,1
Osakepääoma/Osuuspääoma/ Peruspääoma 781 193 0,4 117 175 3,7
Sijoitusosuuspääoma/Kantarahasto/ Lisäpääoma .. .. .. ..
Ylikurssirahasto .. .. .. ..
Arvonkorotusrahasto 2 657 0,0 823 1,0
Muut sidotut rahastot 796 602 11,0 59 317 5,4
Vapaat rahastot 1 193 790 2,1 139 355 3,8
Edellisten tilikausien voitto/tappio 1 522 736 7,4 181 855 5,8
Tilikauden voitto/tappio 136 889 -18,3 15 623 20,5
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 46 471 654 5,6 4 703 230 2,9
Taseen ulkopuoliset sitoumukset 3 834 271 0,7 223 213 -9,6
Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 444 348 3,8 87 597 -2,5
Asiakkaan hyväksi annetut peruutta mattomat sitoumukset 3 389 923 0,3 135 616 -13,7

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen 09 1734 3630, Kristiina Nieminen 09 1734 2957, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 26.9.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 2. vuosineljännes 2013, Liitetaulukko 4. Osuuspankkien tase, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2013/02/llai_2013_02_2013-09-26_tau_004_fi.html