Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Kotimaisten talletuspankkien tuloslaskelma 1.1.- 30.9.2013, 1000 euroa

Kotimaiset pankit (1 1.1.- 30.9.2012 1.1.- 30.9.2013 Muutos-%
Korkotuotot 5 419 451 4 033 935 -25,6
Leasingtoiminnan nettotuotot 21 998 20 199 -8,2
Korkokulut 3 646 302 2 088 622 -42,7
RAHOITUSKATE 1 795 147 1 965 512 9,5
Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 284 460 360 032 26,6
Palkkiotuotot 1 203 718 1 318 082 9,5
Palkkiokulut 430 196 751 164 74,6
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 1 349 553 931 238 -31,0
Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 35 349 46 628 31,9
Suojauslaskennan nettotulos 12 761 5 760 -54,9
Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 13 496 22 748 68,6
Liiketoiminnan muut tuotot 108 967 105 866 -2,8
Hallintokulut 1 762 577 1 772 970 0,6
Poistot ja arvonalentumiset aineel lisista ja aineettomista hyödykkeistä 95 843 82 552 -13,9
Liiketoiminnan muut kulut 331 072 380 225 14,8
Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 206 726 95 169 -54,0
Muiden rahoitusvarojen arvonalentumis tappiot 1 618 22 -98,6
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 1 975 419 1 673 764 -15,3
Tilinpäätössiirrot -14 668 -35 681 143,3 2)
Tuloverot 437 959 334 871 -23,5
Varsinaisen toim.voitto/tappio verojen jälkeen 1 522 791 1 303 212 -14,4
Muun kuin varsinaisen toim.tuotot ja kulut 71 0 -100
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 1 522 862 1 303 212 -14,4
1) Kotimaiset pankit ml. niiden ulkomailla toimivat sivukonttorit; pl.Suomessa toimivat ulkomaisten pankkien sivukonttorit
2) negatiivinen erä kasvaa

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen 09 1734 3630, Kristiina Nieminen 09 1734 2957, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 3.12.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 3. vuosineljännes 2013, Liitetaulukko 1. Kotimaisten talletuspankkien tuloslaskelma 1.1.- 30.9.2013, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2013/03/llai_2013_03_2013-12-03_tau_001_fi.html