Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 2. Kotimaisten talletuspankkien tase 1.1.- 30.9.2013, 1000 euroa

Kotimaiset pankit (1 1.1.- 30.9.2012 1.1.- 30.9.2013 Muutos-%
VASTAAVAA .. .. ..
Käteiset varat 30 186 974 27 036 716 -10,4
Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset 27 549 690 30 428 120 10,4
Saamiset luottolaitoksilta 80 376 458 69 693 164 -13,3
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 193 624 010 202 872 460 4,8
Leasingkohteet 998 792 1 138 758 14,0
Saamistodistukset 23 764 289 25 701 581 8,2
Osakkeet ja osuudet 4 064 363 4 146 426 2,0
Osakkeet ja osuudet omistusyhteys yrityksissä 82 237 104 031 26,5
Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 1 817 992 2 012 464 10,7
Johdannaissopimukset 157 054 872 80 214 476 -48,9
Aineettomat hyödykkeet 226 220 233 196 3,1
Aineelliset hyödykkeet 1 151 698 1 136 441 -1,3
Osakeanti-/sijoitusosuusanti-/ kantarahastoantisaamiset .. .. ..
Muut varat 16 304 078 10 874 836 -33,3
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 1 873 876 1 719 607 -8,2
Laskennalliset verosaamiset 86 470 88 353 2,2
VASTAAVAA YHTEENSÄ 539 162 018 457 400 630 -15,2
VASTATTAVAA .. .. ..
VIERAS PÄÄOMA 514 534 412 434 326 764 -15,6
Velat luottolaitoksille 103 227 129 89 841 647 -13,0
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 162 870 877 165 575 011 1,7
Yleiseen liikkeeseen lasketut velka kirjat 66 939 071 73 365 753 9,6
Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat 155 664 395 76 324 059 -51,0
Muut velat 20 122 657 24 301 522 20,8
Siirtovelat ja saadut ennakot 2 492 062 2 235 410 -10,3
Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 3 127 665 2 574 866 -17,7
Laskennalliset verovelat 90 556 108 497 19,8
Tilinpäätössiirtojen kertymä 2 661 692 2 913 271 9,5
OMA PÄÄOMA 21 965 914 20 160 596 -8,2
Osakepääoma/Osuuspääoma/ Peruspääoma 4 118 079 4 133 085 0,4
Sijoitusosuuspääoma/Kantarahasto/ Lisäpääoma 24 750 27 750 12,1
Ylikurssirahasto 1 247 852 1 247 852 0,0
Arvonkorotusrahasto 1 842 -2 401 -230 2)
Muut sidotut rahastot 1 652 428 1 761 399 6,6
Vapaat rahastot 5 023 350 5 181 999 3,2
Edellisten tilikausien voitto/tappio 8 374 752 6 507 700 -22,3
Tilikauden voitto/tappio 1 522 862 1 303 213 -14,4
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 539 162 018 457 400 630 -15,2
Taseen ulkopuoliset sitoumukset 53 931 883 51 239 885 -5,0
Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 22 556 225 21 378 223 -5,2
Asiakkaan hyväksi annetut peruutta mattomat sitoumukset 31 375 658 29 861 662 -4,8
1) Kotimaiset pankit ml. niiden ulkomailla toimivat sivukonttorit; pl.Suomessa toimivat ulkomaisten pankkien sivukonttorit
2) muutos positiivisen ja negatiivisen luvun välillä

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen 09 1734 3630, Kristiina Nieminen 09 1734 2957, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 3.12.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 3. vuosineljännes 2013, Liitetaulukko 2. Kotimaisten talletuspankkien tase 1.1.- 30.9.2013, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2013/03/llai_2013_03_2013-12-03_tau_002_fi.html